Terug naar het overzicht

Medieval Palaeographic Scale (MPS)

Veel mediëvisten kennen het probleem dat van hun primaire bronnen, de middeleeuwse handschriften, tijd en plaats van vervaardiging vaak niet bekend zijn.

Die voor het onderzoek essentiële gegevens kunnen veelal alleen op basis van het schrift worden gereconstrueerd, maar slechts een handvol specialisten is in staat middeleeuws schrift te dateren. In dit project zal op basis van zorgvuldig geselecteerde schriftstukken uit de Nederlanden, waarvan datum en locatie wél bekend zijn, een ‘meetlat’ worden aangelegd die het mogelijk maakt om met behulp daarvan ook de ongedateerde en niet gelokaliseerde bronnen te plaatsen. Dit zal gebeuren met toepassing van traditionele paleografische expertise, zoals aanwezig aan het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis en de leerstoelgroep Middeleeuwse geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, in combinatie met lerende computerprogramma’s die handschrift kunnen verwerken, zoals die worden ontwikkeld aan de afdeling Kunstmatige Intelligentie van de Rijksuniversiteit Groningen. Naar verwachting zal dit resulteren in software die in staat is die paleografische meetlat automatisch toe te passen. Wanneer een dergelijk programma operabel is, zal het kunnen worden uitgebouwd voor internationaal gebruik.