Terug naar het overzicht

Godsdienstpolitiek en islam in Nederlands-Indië 1816-1942

In de loop van de negentiende eeuw ontstonden in Nederlands-Indië wrijvingen, zowel tussen christendom en islam als tussen christenen onderling. De islam vormde een bron van inspiratie om in verzet te komen tegen de vreemde overheersing. De Nederlandse kolonisator wilde neutraal blijven in godsdienstige aangelegenheden, maar ook streven naar handhaving van rust en orde. Op het advies van de adviseur voor inlandse zaken van de gouverneur-generaal, de arabist en islamkenner dr. C. Snouck Hurgronje, werd de beleidslijn om islamieten bij de uitoefening van hun religieuze verplichtingen zo min mogelijk in de weg te leggen, maar politieke uitingen van de islam tegen te gaan.

In dit onderzoek staan centraal de besluiten van de gouverneur-generaal, zijn mailrapporten, de wet- en regelgeving door het gouvernement en de door het ministerie aangelegde dossiers (verbalen). Ook wordt onderzoek verricht in het Indonesische Nationaal Archief (ANRI) in Jakarta en in particuliere archieven, onder meer op het KITLV in Leiden en de Universiteitsbibliotheek Leiden.