Terug naar het overzicht

Geschiedenis van het literatuuronderwijs ca. 1890-1940

Dit project beoogt vast te stellen hoe het onderwijs in de Nederlandse letterkunde in de decennia voor de Tweede Wereldoorlog als instrument gebruikt werd voor de vorming van het culturele repertoire, mede in het licht van de verzuiling en van de tegenstelling tussen kennis van de nationale canon en persoonlijke ontplooiing.

De reconstructie hiervan geschiedt op basis van:

De resultaten van deze reconstructie worden gerelateerd aan de autonomisering van het literaire veld en aan vergelijkbare ontwikkelingen in het buitenland.

Publicaties: