Terug naar het overzicht

Geschiedenis van de filologie ca. 1800-1950

Dit project wil laten zien hoe de autonomisering en professionalisering van de letterkundige geleerde zich hebben voltrokken in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw, en door welke ideologische, kunsttheoretische en sociaaleconomische omstandigheden die ontwikkelingen te verklaren zijn. Daarmee wil het ook aan het licht brengen welke invloed die professionalisering heeft gehad op de literaire repertoirevorming. Aangezien de Nederlandse filologie altijd sterk op buitenlands onderzoek georiënteerd is geweest, moeten de resultaten van het onderzoek in verband worden gebracht met de bevindingen van onderzoekers in de omringende taalgebieden. Zo probeert het project eveneens vast te stellen in hoeverre de onderzochte ontwikkelingen aan te merken zijn als internationale of juist als specifiek nationale verschijnselen.