Terug naar het overzicht

Generale missiven van Gouverneurs-Generaal aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie

De generale missiven zijn de brieven van Gouverneurs-Generaal en Raden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie te Batavia aan de Heren Zeventien in de Republiek. Daarin wordt verslag gedaan van de stand van zaken in Azië en Zuid-Afrika, onder meer door de samenvatting van te Batavia ontvangen berichten uit de diverse gewesten en kantoren. Zo geven de brieven doorlopende informatie over allerlei gebieden in West-, Zuid-, Zuidoost- en Oost-Azië, en in Zuid-Afrika. De reeks kan ook gezien worden als een meer inhoudelijke ontsluiting op grote delen van het zeer omvangrijke archief van de VOC in het Nationaal Archief te Den Haag.

De zeer uitgebreide brieven, jaarlijks bij elkaar al gauw zo’n 1400 pagina’s, worden deels samengevat, waarbij zo min mogelijk informatie verloren gaat. Belangrijke passages worden integraal opgenomen. Momenteel wordt er gewerkt aan deel 14 over 1761-1768. Het Huygens ING heeft zich voorgenomen daarna de serie, louter in de vorm van een digitale publicatie, door te trekken tot het einde van de VOC op de jaarwisseling van 1799/1800.