Terug naar het overzicht

Digitale Charterbank Nederland

Voor de bestudering van de Middeleeuwse geschiedenis zijn oorkonden oftewel, in de archiefterminologie: charters, van zeer groot belang.

Zij zijn op de dag nauwkeurig gedateerd en geven objectieve, door bevoegde instanties gewaarborgde informatie over bestuurlijke zaken of rechtshandelingen, bijvoorbeeld de overdracht van goederen of rechten. Daarmee vormen oorkonden een bron van kennis voor een veelheid aan onderwerpen, van het landsbestuur tot aan lokale zaken; ook voor genealogisch onderzoek zijn zij nuttig. Bovendien zijn oorkonden in grote aantallen voorhanden; in de verschillende Nederlandse archieven zijn er tienduizenden bewaard gebleven, van de tiende tot de negentiende eeuw.

Toch wordt dit materiaal te weinig gebruikt in het onderzoek. De reden is dat alleen de oudste oorkonden, tot rond het jaar 1300, zijn uitgegeven in moderne edities, terwijl de grote massa van na die tijd verstopt is in honderden verschillende archieffondsen. In samenwerking met De Ree Archiefsystemen in Groningen en een aantal archiefdiensten heeft Huygens ING het grootste deel van de oorkonden in Nederlandse archieven in één portal doorzoekbaar gemaakt. De data (inhoudelijke gegevens zowel als afbeeldingen) zijn gebaseerd op de bestaande digitale archiefinventarissen. Hiermee zijn zowel professionele mediëvisten als lokale onderzoekers zeer geholpen om de middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis van land, streek, plaats of familie te exploreren.