Filter onderzoeksprojecten

Naast inhoudelijke aspecten van letterkunde, geschiedenis, en wetenschapsgeschiedenis richt het onderzoek van het Huygens ING zich ook op editiepraktijken. Na een lange geschiedenis van historische bronnenuitgaven en literaire edities in bekende gedrukte reeksen, richt het instituut zich nu vooral op de methoden en praktijken van het editeren in het digitale tijdperk.

Meer over dit thema
Automatische collatie van literair-historische teksten
Automatische collatie van literair-historische teksten
A Companion for Digital Editing Methods
A Companion for Digital Editing Methods
Data Scopes
Data Scopes
Text as a Graph
Text as a Graph
Connected Editing
Connected Editing
Briefwisseling van Christofforo Suriano (1616-1623)
Briefwisseling van Christofforo Suriano (1616-1623)
Track Changes
Limburgse oorkonden
Travelling TexTs 1790-1914
Travelling TexTs 1790-1914
Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden (MVN)
Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden (MVN)
Het literaire werk 2.0
Het literaire werk 2.0
De brieven van Belle van Zuylen (1740-1805)
De brieven van Belle van Zuylen (1740-1805)
Mondriaan editieproject
Mondriaan editieproject
Volledige Werken van Willem Frederik Hermans
Volledige Werken van Willem Frederik Hermans
Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)
Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)
Medieval Palaeographic Scale (MPS)
Medieval Palaeographic Scale (MPS)
Onderzoek Manuscripten Anne Frank
Onderzoek Manuscripten Anne Frank
Antoni van Leeuwenhoek – Alle brieven
Antoni van Leeuwenhoek – Alle brieven
The Riddle of Literary Quality
The Riddle of Literary Quality