Filter onderzoeksprojecten

Dit speerpunt onderzoekt de cruciale invloed die mensen, goederen en ideeën uitoefenden als zij zich van de ene samenleving naar de andere verplaatsen door middel van migratie, handel en kennisuitwisseling.

Meer over dit thema
Omgaan met droogte
Zeevarenden op de koopvaardij, ca. 1850-2000
Zeevarenden op de koopvaardij, ca. 1850-2000
Tegen de stroom in
Tegen de stroom in
Innovating Knowledge
Innovating Knowledge
Wereldgeschiedenis van Nederland
Sportbonden en sportclubs tot 2000
Sportbonden en sportclubs tot 2000
Hofcultuur omstreeks 1800: biografie Roustam de Mammeluk
Hofcultuur omstreeks 1800: biografie Roustam de Mammeluk
Geschiedenis van het literatuuronderwijs ca. 1890-1940
Geschiedenis van het literatuuronderwijs ca. 1890-1940
Eastbound
Circulation of Dutch literature (CODL)
Circulation of Dutch literature (CODL)
Virtuele interieurs als interfaces voor historisch onderzoek met Big Data
Virtuele interieurs als interfaces voor historisch onderzoek met Big Data
Visualizing knowledge in the early modern Netherlands: mapping the Republic of materials
Visualizing knowledge in the early modern Netherlands: mapping the Republic of materials
The Art of Reasoning
The Art of Reasoning
ePistolarium
Aristoteles Semitico-Latinus en Avicenna Latinus
Aristoteles Semitico-Latinus en Avicenna Latinus
Women writers in history
Women writers in history
Golden Agents
Digital forensics for historical documents
Digital forensics for historical documents
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
Migrant: mobilities and connection
Migrant: mobilities and connection
Brieven van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen 1605-1725
Brieven van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen 1605-1725
Dutch Prize Papers
Erasmi Opera omnia
Erasmi Opera omnia