Filter onderzoeksprojecten

Dit speerpunt richt zich op de ontwikkeling van debatcultuur. Het onderzoekt processen van ontwikkeling en verankering van informatie en kennis in de samenleving en de mechanismen van controle en autoriteit. Het laat zien hoe processen van verandering en vernieuwing van kennis geïntroduceerd werden in bestaand, geaccepteerd gedachtegoed en werpt licht op de vraag wanneer nieuwe kennis omarmd werd dan wel verworpen. Zo geeft dit onderzoek inzicht in de verspreiding én de vorming van denken in sociale context.

Meer over dit thema
Novel Perceptions: Towards an inclusive canon
Novel Perceptions: Towards an inclusive canon
eCodicesNL
eCodicesNL
REPUBLIC: de online toegang tot de resoluties van de Staten-Generaal 1576-1796
REPUBLIC: de online toegang tot de resoluties van de Staten-Generaal 1576-1796
Wereldgeschiedenis van Nederland
Tussen macht en markt: een geschiedenis van het Nederlandse handelsrepublicanisme 1600-1800
Tussen macht en markt: een geschiedenis van het Nederlandse handelsrepublicanisme 1600-1800
Geschiedenis van de filologie ca. 1800-1950
Geschiedenis van de filologie ca. 1800-1950
The Art of Reasoning
The Art of Reasoning
Marginal Scholarship: the practice of learning in the early middle ages
Marginal Scholarship: the practice of learning in the early middle ages
Jan Swammerdam (1637-1680)
Jan Swammerdam (1637-1680)
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (ca. 1200-ca. 1800)
Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (ca. 1200-ca. 1800)
Grondwetscommissies 1883-1983
Grondwetscommissies 1883-1983
Briefwisseling Allard Pierson (1831-1896)
Briefwisseling Allard Pierson (1831-1896)
Diplomatiek in Nederland
Online repertoirevorming