Filter onderzoeksprojecten

De Nederlandse geschiedenis kenmerkt zich door een sterk verstedelijkte samenleving en een vroege staatvorming. In de tijd van de federale Republiek moesten vele collegiale besturen het onderling eens worden, wat rijke en gevarieerde bronnen opleverden.

Meer over dit thema
Briefwisseling van Christofforo Suriano (1616-1623)
Briefwisseling van Christofforo Suriano (1616-1623)
Flexibele arbeid in de Nederlandse polder, 1950-2020
Flexibele arbeid in de Nederlandse polder, 1950-2020
A Game of Thrones
Tegen de stroom in
Tegen de stroom in
REPUBLIC: de online toegang tot de resoluties van de Staten-Generaal 1576-1796
REPUBLIC: de online toegang tot de resoluties van de Staten-Generaal 1576-1796
Wereldgeschiedenis van Nederland
Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland
Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland
Tussen macht en markt: een geschiedenis van het Nederlandse handelsrepublicanisme 1600-1800
Tussen macht en markt: een geschiedenis van het Nederlandse handelsrepublicanisme 1600-1800
Repertorium Patriotten, Oranjegezinden en Bataven. Politieke Sociabiliteit 1781-1798
Repertorium Patriotten, Oranjegezinden en Bataven. Politieke Sociabiliteit 1781-1798
Plakkaatboek Kust van Guinea 1597-1872
Plakkaatboek Kust van Guinea 1597-1872
Ontsluiting van de Schepenregisters van ‘s-Hertogenbosch 1366-1811
Ontsluiting van de Schepenregisters van ‘s-Hertogenbosch 1366-1811
Maritiem Portal
Managing the Crisis
Managing the Crisis
Limburgse oorkonden
Hofcultuur omstreeks 1800: biografie Roustam de Mammeluk
Hofcultuur omstreeks 1800: biografie Roustam de Mammeluk
Godsdienstpolitiek en islam in Nederlands-Indië 1816-1942
Godsdienstpolitiek en islam in Nederlands-Indië 1816-1942
De monarchie in beroering
De monarchie in beroering
Huygens Briefwisseling Online (1608-1687)
Huygens Briefwisseling Online (1608-1687)
Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (ca. 1200-ca. 1800)
Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (ca. 1200-ca. 1800)
Grondwetscommissies 1883-1983
Grondwetscommissies 1883-1983
Generale missiven van Gouverneurs-Generaal aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Generale missiven van Gouverneurs-Generaal aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Brieven van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen 1605-1725
Brieven van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen 1605-1725
Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)
Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)
Digitale Charterbank Nederland