Nederlands | English
 

Project The Riddle of Literary Quality van start

Wat maakt dat een boek door een groot publiek goed of juist slecht wordt bevonden?
Waarom noemen mensen sommige boeken ‘literair’ en andere boeken niet?

Literatuurwetenschappers zijn het er over eens dat de kwaliteit van literatuur wordt bepaald in de communicatie tussen lezers en tussen critici. Er is echter nog maar nauwelijks onderzoek gedaan naar de criteria die daarbij een rol kunnen spelen. Welke eigenschappen moet een roman hebben om literair of niet-literair genoemd te worden? En wat maakt een roman, literair of niet, goed of slecht?

Deze vragen gaan beantwoord worden aan het Huygens ING waar het onderzoek The Riddle of Literary Quality van start is gegaan onder leiding van onderzoeksleider Karina van Dalen-Oskam.

Alle fasen van dit onderzoek gelden als innovatief. In verschillende enquêtes kunnen lezers aangeven hoe goed en hoe literair zij een aantal hedendaagse romans vinden. Op basis van de scores worden dan die romans onderzocht waarover de meeste lezers het eens zijn dat ze literair/goed, literair/slecht, niet-literair/goed en niet-literair/slecht zijn. Met geavanceerde software wordt vervolgens gekeken welke formele eigenschappen die vier typen romans hebben: hoe gevarieerd is de woordenschat, wat is het aandeel van verschillende woordsoorten zoals bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden, hoe lang zijn de zinnen gemiddeld, maar ook: hoe ingewikkeld is de syntactische structuur van de zinnen, en hoe complex is de verhaallijn. Vervolgens worden de gevonden kenmerken onderzocht in de romans waarover de meningen niet zo eensluidend waren en zal zichtbaar worden op welk van de vier groepen elk van deze romans het meeste lijkt. Zo zullen mogelijke criteria voor waardering van romans zichtbaar worden en zullen er ongetwijfeld ook nieuwe vragen naar voren komen.

Het onderzoek gebeurt in samenwerking met de Fryske Akademy en het Institute for Logic, Language and Computation van de Universiteit van Amsterdam en met financiering uit het Computational Humanities programma van de KNAW.