Nederlands | English

1624 lekdijk DETAIL RP-P-OB-12.870

In dit project wordt onderzocht wat nu precies waar is van de veronderstelling dat het Nederlandse poldermodel teruggaat op het waterbeheer in middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Heeft de noodzaak tot intensieve samenwerking om wateroverlast in het lage, natte land te voorkomen geleid tot een cultuur van consensus, compromissen, inspraak en overleg ? Het onderzoek wordt geplaatst in het veel grotere debat over de functie van corporatieve instellingen in het creëren van een welvarende samenleving. De Nederlandse waterschappen worden gebruikt als een micro laboratorium om te zien of het waterbeheer inderdaad gunstig beïnvloed werd door grotere betrokkenheid van de belanghebbenden. Daartoe worden vergelijkingen gemaakt met het waterbeheer elders in het Noordzeegebied (Vlaanderen, Duitsland en Engeland).

Het project is een samenwerking van het Huygens ING, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit.

Contact

dr. Milja van Tielhof