Nederlands | English
 

Plakkaatboek Guyana 1670-1816 online

10 februari 2015 – Bij verdrag van 14 augustus 1814 stond Nederland zijn kolonies Essequibo, Berbice en Demerary aan Groot-Brittannië af. Met het Plakkaatboek Guyana levert het Huygens ING een bijdrage aan het onderzoek naar de geschiedenis van deze relatief onbekende kolonies. Vanaf heden is het Plakaatboek online toegankelijk via de website.

Op het grondgebied van de huidige Coöperatieve Republiek Guyana lagen in een periode die ruwweg de 17e en 18e eeuw omvat, drie Nederlandse kolonies. Ze waren kleiner van omvang dan Oosterbuur Suriname maar toch in vele opzichten vergelijkbaar. Essequibo en Berbice, de twee oudste, werden in het begin van de 17e eeuw gesticht; halverwege de 18e eeuw kwam daar op initiatief uit Essequibo de jongere kolonie Demerary bij, die door intensieve landbouw op plantages op de vruchtbare grond aan de zee, de andere twee tegen 1800 overvleugelde.

Berbice

Koloniale wet- en regelgeving, bestaande uit ‘plakaten’, vormde het geraamte van de koloniale samenlevingen. De plakkaten bevatten regelingen op velerlei gebieden, zoals slavernij, plantages, handel, infrastructuur, voeding, beroepen, schutterij en belastingen. Ook na de bezetting door de Engelsen in 1796, die, onderbroken door een kort intermezzo in 1802-1803, voortduurde tot de officiële overdracht, bleven vele plakkaten gehandhaafd.

Met het project Plakkaatboek Guyana 1670-1816 hervatte het ING in 2008 de bewerking van de plakkaten, die op initiatief van de rechtshistoricus De Smidt eind jaren-1960 was begonnen maar voortijdig was afgebroken. In plaats van een gedrukte is er nu een digitale editie. De website biedt transcripties van de teksten naast ruime mogelijkheden om zowel in de transcripties als in de toegevoegde informatie te zoeken. De plakkaten zijn behalve uit de Nationale Archieven van Guyana, Groot-Brittannië en Nederland vooral uit de historische koloniale kranten afkomstig.

Deze bronnenuitgave vormt het vierde deel van de serie West Indische Plakkaatboeken. Een vijfde deel over de Kust van Guinee is in bewerking.

kaartschematisch