Nederlands | English
 

Pilot-onderzoek naar bestsellers en worstsellers

Kan de computer ons helpen om verschillen te ontdekken tussen goedverkopende romans en romans die nog niet zoveel aandacht hebben gekregen? Medewerkers van Huygens ING Joris van Zundert en Karina van Dalen-Oskam zetten hun kennis van computationele analyse van literaire stijl in om na te gaan of die vraag in de toekomst wellicht beantwoord kan worden. Dat gebeurt in kortlopend experimenteel onderzoek samen met het uitgeefconcern WPG (waar onder andere De Bezige Bij en A.W. Bruna deel van uitmaken).

darkstormy101

In het pilot-onderzoek worden twee kleine groepen willekeurig geselecteerde romans met elkaar vergeleken, onder andere met behulp van deep learning methoden. Het onderzoek vindt plaats in de KB (Koninklijke Bibliotheek). De onderzoekers van Huygens ING bouwen voort op de kennis die is opgedaan in het project The Riddle of Literary Quality, dat in 2018 wordt afgerond. Ze verwachten dat het experiment met WPG nuttige aanvullende kennis kan opleveren over de huidige conventies in literaire fictie. Als de pilot interessante aanknopingspunten oplevert, wordt onderzocht of er een groter gezamenlijk project opgezet kan worden.

(Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karina van Dalen-Oskam.)