De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
29-06-2018
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
Beatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652 -1662
29-06-2018
Beatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652 -1662
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
29-06-2018
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
Classicale Acta, 1573-1620
29-06-2018
Classicale Acta, 1573-1620
Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart 1594-1724
29-06-2018
Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart 1594-1724
Antoni van Leeuwenhoek – Alle brieven
19-05-2018
Antoni van Leeuwenhoek – Alle brieven