Briefwisseling van Hugo Grotius 1597-1645
29-06-2018
Briefwisseling van Hugo Grotius 1597-1645
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Beatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen BĂ©atrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652 -1662
29-06-2018
Beatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen BĂ©atrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652 -1662
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
29-06-2018
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
Archives ou correspondance inĂ©dite de la maison d’Orange-Nassau
29-06-2018
Archives ou correspondance inĂ©dite de la maison d’Orange-Nassau
Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1625
29-06-2018
Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1625
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries
29-06-2018
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries
De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
29-06-2018
De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur