Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
29-06-2018
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
29-06-2018
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot
29-06-2018
Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot
Acta der Particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700
29-06-2018
Acta der Particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700
Relazioni veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795
29-06-2018
Relazioni veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687
29-06-2018
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
29-06-2018
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit 1574-1811
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit 1574-1811
Saken van staet en oorlogh, in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden
29-06-2018
Saken van staet en oorlogh, in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden