Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
29-06-2018
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Archivalia in Italiƫ, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
29-06-2018
Archivalia in Italiƫ, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
29-06-2018
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
29-06-2018
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniƫl van der Meulen
29-06-2018
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniƫl van der Meulen
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)