Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
29-06-2018
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Archivalia in Italiƫ, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
29-06-2018
Archivalia in Italiƫ, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniƫl van der Meulen
29-06-2018
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniƫl van der Meulen
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1588-1625
29-06-2018
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1588-1625
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
29-06-2018
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567