Nederlands | English
 

Copyright en citeren

 

Alle teksten en datasets op onze websites zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van het Huygens Instituut voor Geschiedenis, tenzij anders vermeld.

U bent vrij om:

  • Het werk op deze website te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat;
  • Het werk te bewerken, te veranderen en afgeleide werken te maken;
  • De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een  link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk is veranderd. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of gebruik van het werk.
  • Niet-Commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Gelijk Delen— Als u het werk hebt veranderd of hebt voortgebouwd, moet u het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.
  • Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Voorbeeld bronvermelding:
Bron: [Auteur], [volledige titel tekst c.q. database], Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, [URL][datum]

Volledige versie licentie onder Creative Commons:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/nl/legalcode