22-09-2020

Ogier van Denemerken nu officieel online

Huygens ING heeft onlangs een nieuwe digitale editie gepubliceerd van Ogier van Denemerken / Ogier von Dänemark, vervaardigd door Amand Berteloot. Dit innovatieve editieproject van een niet-overgeleverde Middelnederlandse Karelroman is tot stand gekomen in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Heidelberg.

Amand Berteloot publiceerde zijn reconstructie van Ogier van Denemerken in delen. De ingenieuze reconstructie is sindsdien zorgvuldig gecontroleerd en ingebed in een innovatieve digitale editie die nu voor iedereen toegankelijk is. De gereconstrueerde Middelnederlandse tekst gaat in de editie vergezeld van scans van de handschriftpagina’s, de geannoteerde transcriptie van de Middelhoogduitse tekst en een vertaling in hedendaags Duits. Ook bevat de digitale editie een uitvoerige inleiding, zowel in het Nederlands als in het Duits.

De originele Vlaamse tekst van de „Ogier“ is eind vijftiende eeuw aan het hof van de paltsgraven in Heidelberg aan de kopiist Ludwig Flúgel toevertrouwd om er een afschrift van te maken. Hij vervaardigde de kopie op basis van handschrift Cpg 363, die in de Heidelbergse universiteitsbibliotheek wordt bewaard. Van zijn Vlaamse legger is er helaas niets overgebleven. Flúgels in 1479 voltooid afschrift is in een unieke mengeling van Middelnederlands en Middelhoogduits geschreven. Een editie, die aan het Heidelbergse manuscript recht wil doen, ontkomt niet aan een minutieuze reconstructie van de Vlaamse voorbeeldtekst.

De editie is tot stand gekomen door samenwerking tussen projectleider en editeur Prof. dr. Amand Berteloot (Ostbevern, Duitsland), het Huygens ING en de Universiteitsbibliotheek Heidelberg. Berteloot is de vervaardiger van de transcriptie van de Middelhoogduitse tekst, de hertaling naar het Middelnederlands en de moderne Duitse vertaling. Dr. Klaus-Dieter Luitjens (Heide, Duitsland) werkte mee aan de Duitse vertaling van de Middelnederlandse tekst en de Duitstalige inleiding.

 

Extra informatie

De bijzondere voorgeschiedenis van Ogier van Denemerken is beschreven op Neerlandistiek.nl.

De editie inclusief scans van het handschrift (Nederlands en Duits) vind je hier.

Om het originele Handschrift (inclusief links naar de editie) te bekijken, klik je hier.