Nederlands | English
 

“Noord en Oost Tartarye” nu online

Tijdens een symposium in Teylers Museum op 24 september lanceerde het Huygens ING de nieuwe online versie van Noord en Oost Tartarye van Nicolaas Witsen.

Noord en Oost Tartarye is meer dan driehonderd jaar geleden geschreven door de Amsterdamse burgemeester en amateurgeleerde Nicolaas Witsen (1641-1717). Nooit eerder bracht iemand zoveel kennis bijeen over ‘Tartaria’ of ‘Tartarije’, het tegenwoordige Eurazië. Witsen was de eerste die over een aantal van de nomadische volken in Tartarije heeft bericht. Voor dat wapenfeit kreeg Witsen vooral van Russische geleerden veel waardering. In Nederland bleef zijn werk echter lange tijd onderbelicht. Toch is zijn beschrijving van Tartarije bijzonder waardevol voor historici, geografen, linguïsten, etnografen en archeologen.

Vroegste afbeelding van een Siberische sjamaan. uit: Nicolaas Witsen, Noord- en Oost Tartarije.

Deze digitale uitgave bevat naast een inleiding in het Russisch en een toelichting in het Nederlands ook een zo uitvoerig mogelijke register van zaken, persoonsnamen, geografische begrippen en etnografische namen. Ook een lijst van Witsens bronnen en van de gebruikte secundaire literatuur ontbreekt niet, evenals een toelichting op de illustraties. Last but not least heeft de digitale editie ook een afbeelding in hoge resolutie van Witsens ‘grote kaart’ van 1687. Hiermee is Noord en Oost Tartarye zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt.

De digitale editie is in te zien via http://resources.huygens.knaw.nl/witsen.