Nederlands | English
 

Ida Nijenhuis

 • Naam: Prof. dr. Ida Nijenhuis
 • Functie: senior-onderzoeker
 • Afdeling: Geschiedenis
 • Specialisaties: vroegmoderne representatie; economisch denken
 • E-mail: ida.nijenhuis@huygens.knaw.nl
 • Telefoon: +31 20 2246904

Biografie

Ida Nijenhuis studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen waar zij in 1992 promoveerde op een proefschrift over de joodse philosophe Isaac de Pinto (1717-1787). Zij werkte onder meer bij de vakgroep Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden (tegenwoordig Universiteit Leiden) en de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. In 1998 trad zij in dienst van het Huygens ING als senior-onderzoeker en coördinator van de sectie 1550-1813. Zij leidde de digital born editie ‘Resolutiën Staten-Generaal 1626-1630’ en het ‘Repertorium van Ambtsdragers en Ambtenaren 1428-1861’. Beide projecten werden in 2007 online gepubliceerd.  Tot 2011 leidde zij het door haar ontwikkelde onderzoeksprogramma ‘Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland’. Van 2009 tot en met 2016 was zij bijzonder hoogleraar ‘Bronontsluiting en bronnenkritiek ten behoeve van historisch onderzoek’ aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen.  In 2016 was zij als reserach fellow verbonden aan het Amerikaanse Center for the History of Political Economy, Duke University. Zij is projectleider van ‘Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1796’ en ‘Power and Market: Dutch Political Economy, 1600-1800’ en richt haar onderzoek op de bronnen en conceptuele geschiedenis van markt, macht en representatie in de vroegmoderne tijd.

Onderzoeks- en andere projecten

 • Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1796
 • Power and Market:  Dutch Political Economy, 1600-1800.
 • Ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861
 • De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
 • Programma – Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland

Belangrijkste publicaties

Publicaties:

 • Schizofrene baanbrekers [Bespreking van het boek Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 126(4), 600-601
 • Lemma ‘Maria van Utrecht (ca. 1551-1629)’ in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.
 • ‘Besluiten ontsloten. Resolutiën Staten-Generaal digitaal (1626-1630)’ in: De Zeventiende Eeuw 22 (2006) 272-282. http://www.dbnl.org/tekst/_zev001200601_01/_zev001200601_01_0020.php
 • ‘The Republic and its Constitution’ in: Claudia Melica ed., Hemsterhuis: a European Philosopher Rediscovered (Napoli 2005) 283-298.
 • Lemma ‘Isaac de Pinto (1717-1787)’ in: Wiep van Bunge e.a. ed., Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers (2 vols.; Bristol 2003) II, 791-795.
 • Boekredactie: Nederland in de wereld. Opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicaties D. Haks, S.C. Derks, H.F.K. van Nierop, I.J.A. Nijenhuis, J.G. Smit en H. de Valk (Den Haag/Amsterdam 2002).
 • ‘”Shining comet, falling meteor”: Reflections on the Dutch Republic as a Commercial Power during the Second Stadholderless Era’ in: Jan A.F. de Jongste en Augustus J. Veenendaal jr. ed., Anthonie Heinsius and the Dutch Republic 1688-1720. Politics, War, and Finance (The Hague 2002) 115-129.
 • ‘Isaac de Pinto und die Nützlichkeit von Handel und Kredit’ in: A. Heertje Hrsg., Vademecum zu einem niederländischen Pionier des Denkens über die Staatsverschuldung (Düsseldorf 2000) 31-54.
 • ‘De ontwikkeling van het politiek-economische vrijheidsbegrip in de Republiek’ in: E.O.G. Haitsma Mulier en W.R.E. Velema ed., Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw (Amsterdam 1999) 233-252.
 • ‘The Passions of an Enlightened Jew: Isaac de Pinto as a “solliciteur du bien public”‘ in: Robert S. Kirsner ed., The Low Countries and Beyond. Proceedings of the Fifth Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies, Los Angeles CA, 1990 (Lanham MD, University Press of America 1993) 47-54.
 • Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese Verlichting (Amsterdam 1992).
 • ‘De weelde als deugd?’ in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 24/1 (1992) 45-56. http://www.dbnl.org/tekst/_doc003199201_01/_doc003199201_01_0004.php
 • ‘Isaac de Pinto (1717 1787) als verlichte jood: een vreemdeling in twee werelden?’ in: A.H. Huussen jr., W.E. Krul en E.Ch.L. van der Vliet ed., Vreemdelingen: ongewenst en bemind (Groningen 1991) 47-54.
 • ‘The University of Leyden: Adriaan Kluit’s Lectures on “Statistiek”or “Staathuishoudkunde”‘ in: Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 263 (1989) 141-145.