Nederlands | English
 

Ida Nijenhuis

 • Prof. dr. Ida Nijenhuis
 • Senior researcher
 • Department of History
 • Specialisation: Early Modern Representation; History of Political Economy
 • ida.nijenhuis@huygens.knaw.nl
 • +31 20 2246904

Biography

Ida Nijenhuis studied History at Groningen University where she was awarded a PhD in 1992 for her thesis on the Jewish philosophe Isaac de Pinto (1717-1787). Before and after getting her doctorate she taught at the history departments of Leiden and Utrecht University. She has been working at Huygens ING since 1998, first as a senior-researcher and coordinator of the 1550-1813 section, then as a programme-director (2003-2011). She led and worked on a digital born edition of the Resolutiën Staten-Generaal 1626-1630 and, in addition, she supervised the Repertorium van Ambtsdragers en Ambtenaren 1428-1861 project. In 2007 both projects were published online. She also developed the research programme Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland . From 2009 until 2017 she held the Huygens ING chair in source-criticism at the Faculty of Arts, Radboud University Nijmegen. In 2016 she was a research fellow at the Center for the History of Political Economy, Duke University, Durham N.C. Presently she leads the project that aims at the complete digital edition of the resolutions of the Dutch States General 1576-1796 and furthermore she prepares a book on the history of Dutch economic thought:  ‘Between power and market. A history of Dutch commercial republicanism, 1600-1800’.

Research and other projects

 • Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1796
 • Power and Market: Dutch Political Economy, 1600-1800.
 • Ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861
 • De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
 • Programma – Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland

Additional Positions

 • Professor Onderwijs en Onderzoek bronnenkritiek en bronontsluiting Radboud Universiteit Nijmegen

Major publications:

Publications:

 • Schizofrene baanbrekers [Bespreking van het boek Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 126(4), 600-601
 • Lemma ‘Maria van Utrecht (ca. 1551-1629)’ in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.
 • ‘Besluiten ontsloten. Resolutiën Staten-Generaal digitaal (1626-1630)’ in: De Zeventiende Eeuw 22 (2006) 272-282.
 • ‘The Republic and its Constitution’ in: Claudia Melica ed., Hemsterhuis: a European Philosopher Rediscovered (Napoli 2005) 283-298.
 • Lemma ‘Isaac de Pinto (1717-1787)’ in: Wiep van Bunge e.a. ed., Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers (2 vols.; Bristol 2003) II, 791-795.
 • Boekredactie: Nederland in de wereld. Opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicaties D. Haks, S.C. Derks, H.F.K. van Nierop, I.J.A. Nijenhuis, J.G. Smit en H. de Valk (Den Haag/Amsterdam 2002).
 • ‘”Shining comet, falling meteor”: Reflections on the Dutch Republic as a Commercial Power during the Second Stadholderless Era’ in: Jan A.F. de Jongste en Augustus J. Veenendaal jr. ed., Anthonie Heinsius and the Dutch Republic 1688-1720. Politics, War, and Finance (The Hague 2002) 115-129.
 • ‘Isaac de Pinto und die Nützlichkeit von Handel und Kredit’ in: A. Heertje Hrsg., Vademecum zu einem niederländischen Pionier des Denkens über die Staatsverschuldung (Düsseldorf 2000) 31-54.
 • ‘De ontwikkeling van het politiek-economische vrijheidsbegrip in de Republiek’ in: E.O.G. Haitsma Mulier en W.R.E. Velema ed., Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw (Amsterdam 1999) 233-252.
 • ‘The Passions of an Enlightened Jew: Isaac de Pinto as a “solliciteur du bien public”‘ in: Robert S. Kirsner ed., The Low Countries and Beyond. Proceedings of the Fifth Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies, Los Angeles CA, 1990 (Lanham MD, University Press of America 1993) 47-54.
 • Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787) en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese Verlichting (Amsterdam 1992).
 • ‘De weelde als deugd?’ in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 24/1 (1992) 45-56.
 • ‘Isaac de Pinto (1717 1787) als verlichte jood: een vreemdeling in twee werelden?’ in: A.H. Huussen jr., W.E. Krul en E.Ch.L. van der Vliet ed., Vreemdelingen: ongewenst en bemind (Groningen 1991) 47-54.
 • ‘The University of Leyden: Adriaan Kluit’s Lectures on “Statistiek”or “Staathuishoudkunde”‘ in: Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 263 (1989) 141-145.