Nederlands | English
 

Ida Nijenhuis

IN_2017 - Ida Nijenhuis

 • Naam: Prof. dr. Ida Nijenhuis
 • Functie: senior-onderzoeker
 • Afdeling: Geschiedenis
 • Specialisaties: vroegmoderne representatie; economisch denken
 • E-mail: ida.nijenhuis@huygens.knaw.nl
 • Telefoon: +31 20 2246904
 • Research gate

Biografie

Ida Nijenhuis studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen waar zij in 1992 promoveerde op een proefschrift over de joodse philosophe Isaac de Pinto (1717-1787). Zij werkte onder meer bij de vakgroep Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden (tegenwoordig Universiteit Leiden) en de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. In 1998 trad zij in dienst van het Huygens ING als senior-onderzoeker en coördinator van de sectie 1550-1813. Zij leidde de digital born editie ‘Resolutiën Staten-Generaal 1626-1630’ en het ‘Repertorium van Ambtsdragers en Ambtenaren 1428-1861’. Beide projecten werden in 2007 online gepubliceerd.  Tot 2011 leidde zij het door haar ontwikkelde onderzoeksprogramma ‘Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland’. Van 2009 tot en met 2016 was zij bijzonder hoogleraar ‘Bronontsluiting en bronnenkritiek ten behoeve van historisch onderzoek’ aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen.  In 2016 was zij als reserach fellow verbonden aan het Amerikaanse Center for the History of Political Economy, Duke University. Zij is projectleider van ‘Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1796’ en ‘Power and Market: Dutch Political Economy, 1600-1800’ en richt haar onderzoek op de bronnen en conceptuele geschiedenis van markt, macht en representatie in de vroegmoderne tijd.

Onderzoeks- en andere projecten

 • Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1796
 • Power and Market:  Dutch Political Economy, 1600-1800.
 • Ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861
 • De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
 • Programma – Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland

Belangrijkste publicaties

 • Representation by numbers: how attendance and experience helped Holland to control the Dutch States General (1626-1630) in:  Mario J.M. Damen, Jelle Haemers and Alastair J. Mann eds., Political Representation: Communities, Ideas and Institutions in Europe (c. 1200 – c. 1690). Brill, Leiden & Boston, 2018 (June).\
 • Captured by the Commercial Paradigm in: Steven L. Kaplan and Sophus A. Reinert eds., The Economic Turn: Recasting Political Economy in Eighteenth Century Europe. Antem Press, London, New York, Dehli, 2018 (forthcoming).
 • For the Sake of the republic: The Dutch Translation of Forbonnais’s Elémens du commerce, in: History of European Ideas 41,8 (2014) 1202-1216.
 • Resolutiën Staten-Generaal 1626-1630. I.J.A. Nijenhuis et al. ed. http://resources.huygens.knaw.nl/besluitenstatengeneraal1576-1630/BesluitenStaten-generaal1626-1651 (update). Den Haag 2011.
 • De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur. Onder redactie van Ida Nijenhuis, Joke Roelevink en Ronald Sluijter. Den Haag 2010. http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/leeuw_pijlen/#page=0&accessor=toc&view=homePane
 • ‘ “Uytten buyck van ‘t landt”. Holland en de Staten-Generaal 1626-1630′ in: Ida Nijenhuis, Joke Roelevink en Ronald Sluijter ed., De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur (Den Haag 2010) 49-72. http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/leeuw_pijlen/#page=0&accessor=toc&view=imagePane
 • Bronnen to go. Institutionele bronontsluiting in het digitale tijdperk. Inaugurele rede Radboud Universiteit. Nijmegen 2010. http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/76547/76547.pdf?sequence=1
 • ‘Representation and governance in the Netherlands, 1250-1983: materials for a comprehensive history of politics’, Parliaments, Estates & Representation 29 (2009) 3-15 (met Jan Burgers, Eef Dijkhof, Karin van Leeuwen en Marijke van Faassen).
 • ‘Republikanische Repräsentation? Ansehen und Rang in der zeremoniellen und diplomatischen Praxis der Generalstaaten im 17. Jahrhundert’ in: Tim Neu, Michael Sikora & Thomas Weller Hg., Zelebrieren und Verhandeln. Zur Praxis ständischer Institutionen im frühneuzeitlichen Europa (Münster 2009) 145-160.
 • ‘Republican risks: commerce and agriculture in the Dutch Republic’ in: André Holenstein, Thomas Maissen, Maarten Prak ed., The Republican Alternative. The Netherlands and Switzerland compared (Amsterdam UP 2008) 259-278.

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure