24-02-2021

Nieuwe interviewserie #kenjegrondwet online

Het Huygens ING organiseert in samenwerking met het Montesquieu Instituut en de Universiteit van Maastricht een serie interviews over de grondwet. Onder anderen komen Karin van Leeuwen, Kors Visscher, Janneke Gerards en Ariejan Korteweg aan het woord.

De grondwet is al ruim 200 jaar de basis van onze rechtsstaat. Maar wie realiseert zich dat we op 17 maart ook stemmen over wijzigingen op dit belangrijke document? Terwijl juist nu de principes van de democratische rechtsstaat in binnen- en buitenland steeds meer ter discussie staan. Daarom stellen we historici, rechtsgeleerden en een journalist een aantal belangrijke vragen.

Koning Willem I in vol ornaat met de grondwet.

In de online interviewserie #kenjegrondwet​ gaat historicus en presentator Eveline van Rijswijk rondom de verkiezingen onder meer in gesprek met historici Karin van Leeuwen (Universiteit van Maastricht) en Kors Visscher (Universiteit voor Humanistiek), rechtsgeleerde Janneke Gerards (Universiteit Utrecht) en journalist Ariejan Korteweg (de Volkskrant). Aanleiding van deze interviewserie is de recent verschenen bronnenpublicatie Over de grondwet gesproken met fragmenten uit 100 jaar discussies over grondwetsherzieningen.

Op 19 april zullen de deelnemers aan deze online interviewserie bij Nieuwspoort met elkaar in debat gaan over de toekomstbestendigheid van de Nederlandse Grondwet. Dit debat wordt georganiseerd door het Huygens ING, Maastricht University en het Montesquieu-instituut.

Kijk hier de interviews.

De interviews en het debat worden mede mogelijk gemaakt door het Fonds Staatsman Thorbecke van de KNAW en uitgeverij Verloren.