Nederlands | English
 

Henk Nellen

 • Prof. dr. Henk Nellen
 • Gastonderzoeker
 • Afdeling Wetenschapsgeschiedenis
 • Specialisatie: vroeg-moderne ideeëngeschiedenis; Hugo de Groot
 • henk.nellen@huygens.knaw.nl
 • 020-2246804

Biografie:

Henk Nellen studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen) en promoveerde in 1980 op een proefschrift over het correspondentie-netwerk van de zeventiende-eeuwse Franse geleerde Ismael Boulliau (1605-1694). Als medewerker van het Grotius-Instituut en het Huygens ING werkte hij vanaf 1980 onder meer aan de uitgave van de laatste vijf delen van de Briefwisseling van Hugo Grotius en aan verschillende aspecten van de ideeëngeschiedenis van de zeventiende eeuw. In april 2007 voltooide hij een biografie over Hugo de Groot. Hij is namens het Huygens ING betrokken bij het internationale onderzoeksproject ‘Europa Humanistica’, dat beoogt een naslagwerk te creëren van Europese humanistische filologen uit de zestiende en zeventiende eeuw en hun edities van (post-)klassieke auteurs. In 2009 verwierf hij samen met Prof. Steenbakkers een NWO subsidie voor het project ‘Biblical Criticism and Secularization in the Seventeenth Century’. In 2009 werd hij namens de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting en het Huygens ING benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd in haar sociale context’ aan de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn pensionering in november 2014 bleef Henk Nellen aan het Huygens ING verbonden als gastonderzoeker om de projecten waarbij hij betrokken is af te ronden: het betreft hier vooral het Bijbelproject en Europa Humanistica. Tegelijkertijd besteed hij ook tijd aan het onderzoek naar het leven en de werken van Hugo de Groot.

Onderzoeks- en andere projecten:

Belangrijkste publicaties:

 • Neo-Latin Commentaries and the Management of Knowledge in the Late Middle Ages and the Early Modern Period (1400-1700), edited by Karl Enenkel and Henk Nellen, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 33, Leuven: Leuven University Press, 2013 (XIII, 523 pp.).
 • Hugo de Groot: een leven in strijd om de vrede, 1583-1645 (Amsterdam: Balans, 2007)
 • Op zoek naar een vreedzame wereldorde: Hugo Grotius (1583-1645) over natuurlijke godsdienst en rechtvaardige oorlog (Amersfoort: Florivallis, 2010)
 • (samen met J. De Landtsheer) Between Scylla and Charybdis. Learned Letter Writers Navigating the Reefs of Religious and Political Controversy in Early Modern Europe (Leiden: Brill, 2010).

Overige informatie:

Publicaties

Bijdragen aan instituutspublicaties:

Overige publicaties:

 • Henk Nellen, ‘Hugo Grotius on religion as a motive for waging war’, in: Recht, Konfession und Verfassung im 17. Jahrhundert. West- und mitteleuropäische Entwicklungen, eds. Robert von Friedeburg en Mathias Schmoeckel, Historische Forschungen, 105 (Berlijn: Duncker & Humblot, 2015), pp. 261-268.
 • Henk Nellen, ‘Être à la page de l’ère de l’information: Grotius collectionneur de manuscrits sur l’union des églises’, in: XVIIe Siècle 67 (2015), pp. 91-117.
 • Recensie van Doeke van Netten, Koopman in kennis. De uitgever Willem Jansz Blaeu in de geleerde wereld (1571-1638), Zutphen: Walburg Pers, 2014, in: De Zeventiende Eeuw 30:2 (2014) (zal binnenkort verschijnen).
 • Recensie van Iusti Lipsi Epistolae, pars IV: 1591, ed. Sylvette Sué en Jeanine De Landtsheer, Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2012, in: De Zeventiende Eeuw 30:1 (2014), pp. 128-130
 • Recensie van Peter Borschberg, The Memoirs and Memorials of Jacques de Coutre. Security, Trade and Society in 16th- and 17th-Century Southeast Asia, Singapore: NUS Press, 2014, in: De Zeventiende Eeuw 30:1 (2014), p. 133
 • Media en tolerantie in de Republiek der Letteren. De discussie over Isaac de La Peyrère (ca. 1596-1676) en zijn Prae-Adamitae, in: De Zeventiende Eeuw 30:1 (2014), pp. 3-19 (in samenwerking met Dirk van Miert)
 • Minimal Faith and Irenic Ideals in Seventeenth-Century Scholarly Circles: Hugo Grotius as a Guardian of Isaac Casaubon’s Legacy, in: Church History and Religious Culture 94 (2014), pp. 444-478
 • Hugo Grotius, A Lifelong Struggle for Peace in Church and State, 1583-1645, Leiden, Boston: Brill 2014 , XXXII, 827 pp.
 • Hugo de Groot, 1583-1645, pionier van het moderne volkenrecht, in: De canon van Nederland. Onze geschiedenis in 50 thema’s. Met een voorwoord van Frits van Oostrom. Redactie Roelof Bouwman, Amsterdam: Meulenhof, 2014, pp. 73-76
 • Henk Nellen, (in samenwerking met Berry Dongelmans en Rik van Gorp): ‘Henriëtte de Beaufort-prijs 2013. Advies van de commissie van voordracht’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 2012-2013, Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014, pp. 179-183.
 • Henk Nellen, (in samenwerking met Jan Bloemendal), ‘Chapter 16, Philology: Editions and Editorial Practices in the Early Modern Period’, in: Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World, Macropaedia, ed. Philip Ford, Jan Bloemendal and Charles Fantazzi, Leiden: Brill, 2014, pp. 185-206.
 • Henk Nellen, ‘“Omringt niet wreed verdriet ons op deez wentlende aard?” Petronella Moens over Hugo de Groot’, in: Petronella Moens en haar vaderlandse helden, speciale aflevering van Moensiana 10 (2013), pp. 7-12.
 • Bespreking van Anthony Grafton and Joanna Weinberg (with Alastair Hamilton), “I Have Always Loved the Holy Tongue”: Isaac Casaubon, the Jews, and a Forgotten Chapter in Renaissance Scholarship, Cambridge MA: Harvard University Press, 2011, in: Religious Studies Review 39-1 (2013), pp. 44–45.
 • Henk Nellen, ‘Bible Commentaries as a Platform for Polemical Debate: Abraham Calovius versus Hugo Grotius’, in: Neo-Latin Commentaries and the Management of Knowledge in the Late Middle Ages and the Early Modern Period (1400-1700), edited by Karl Enenkel and Henk Nellen, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 33, Leuven: Leuven University Press, 2013, pp. 445-471.
 • Karl Enenkel and Henk Nellen, ‘Introduction’, in: Neo-Latin Commentaries and the Management of Knowledge in the Late Middle Ages and the Early Modern Period (1400-1700), edited by Karl Enenkel and Henk Nellen, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 33, Leuven: Leuven University Press, 2013, pp. 1-76.
 • Neo-Latin Commentaries and the Management of Knowledge in the Late Middle Ages and the Early Modern Period (1400-1700), edited by Karl Enenkel and Henk Nellen, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 33, Leuven: Leuven University Press, 2013 (XIII, 523 pp.).
 • Steven Surdèl en Henk Nellen, bespreking van Wilhelm Kühlmann, Volker Hartmann, Susann El Kholi, Björn Spiekermann (eds.), Die deutschen Humanisten. Dokumente zur Überlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur in der frühen Neuzeit. Abteilung I: Die Kurpfalz. Band III: Jacobus Micyllus, Johannes Posthius, Johannes Opsopoeus und Abraham Scultetus (Europa Humanistica, 9) Turnhout: Brepols 2010, in: De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekgeschiedenis 91-2 (2013), pp. 272-275.
 • Henk Nellen en Steven Surdèl, bespreking van Wilhelm Kühlmann, Volker Hartmann, Susann El Kholi, Björn Spiekermann (eds.), Die deutschen Humanisten. Dokumente zur Überlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur in der frühen Neuzeit. Abteilung I: Die Kurpfalz. Band II: David Pareus, Johann Philipp Pareus und Daniel Pareus (Europa Humanistica, 7) Turnhout: Brepols 2010, in: De Gulden Passer. Tijdschrift voor Boekgeschiedenis 91-2 (2013), pp. 269-272.
 • Henk Nellen (in samenwerking met Fernie Maas), ‘Maria Petitpas, vrouw van Johannes Wtenbogaert’, in: 1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis, ed. Els Kloek, Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2013, pp. 257-259. http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Petitpas
 • Henk Nellen, ‘Maria van Reigersberch, heldhaftige vrouw van Hugo de Groot’, in: 1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis, ed. Els Kloek, Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2013, pp. 293-297. http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Reigersberch
 • Henk Nellen, in samenwerking met Dirk van Miert en Sabrina Besuyen, Website van het Neolatinistenverband, www.neolatijn.nl
 • Nieuwsbrief van het Neolatinistenverband, no. 25 (September 2012), ed. Dirk van Miert en Henk Nellen, Den Haag, Huygens Instituut, 58 pp.
 • Henk Nellen, Recensie van Erik De Bom, Geleerden en politiek. De politieke ideeën van Justus Lipsius in de vroegmoderne Nederlanden, Hilversum 2011, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 125 (2012), pp. 272-273
 • Henk Nellen, Recensie van Bonaventura Vulcanius, Works and Networks, Bruges 1538 – Leiden 1614, ed. Hélène Cazes, Leiden-Boston 2010, in Renaissance Quarterly 65-1 (2012), pp. 189-191
 • Henk Nellen, Recensie van Nina Geerdink, Dichters en verdiensten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667), Hilversum (Verloren) 2012, in Het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 28-3 (2012), p. v-vi, ook raadpleegbaar via http://www.tntl.nl/boekbeoordelingen/?p=268
 • Henk Nellen en Steven Surdèl, Recensie van Françoise Fery-Hue, Cent cinq rondeaux d’amour. Un roman dialogué pour l’édification du futur François Ier, Turnhout 2011, in De Gulden Passer 2012, pp. 220-223
 • Henk Nellen en Steven Surdèl, ‘“Barbaric and Uneducated?” Modesty Unveiled in the Vernacular Editions by Cornelis van Ghistele and Dirck Coornhert’, in: Acta Musei Nationalis Pragae, Series C, Historia Litterarum 57-3 (2012), pp. 27-34
 • Henk Nellen, ‘Grotius’s Memory Honoured. On the Occasion of the Acquisition of the First Edition of De iure belli ac pacis by the Peace Palace Library’, Peace Palace Library, The Hague 2012, 33 pp.
 • Henk Nellen, ‘On the Occasion of the Acquisition of the First Edition of De Iure Belli ac Pacis by the Peace Palace Library’, in: Grotiana 33 (2012), pp. 1-21
 • Henk Nellen, ‘Minimal Religion, Deism and Socinianism: On Grotius’s motives for Writing De Veritate’ in: Grotiana 33 (2012), pp. 25-57
 • Henk J.M. Nellen, ‘Hugo Grotius and the Right to Wage War’, in Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis. Proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Uppsala 2009), ed. Astrid Steiner-Weber et al. (Leiden-Boston: Brill, 2012), vol. 2, pp. 745-755
 • Henk Nellen, ‘The History of Grotius and His Printers, Explained on the Basis of Five Portraits’, in International Journal of Legal Information 39-2 (2011), pp. 210-226
 • Henk Nellen, in samenwerking met Dirk van Miert, Piet Steenbakkers en Jetze Touber, ‘Biblical Criticism and Scriptural Authority in the Dutch Golden Age’, Verslag van de internationale conferentie ‘God’s Word Questioned’, Utrecht – Amsterdam, 30 augustus – 1 September 2012, http://www.historici.nl/Nieuws/Actueel/biblical-criticism
 • Nellen, H.J.M., Miert, D.K.W. van, & Gelderblom (2011). Nieuwsbrief van Neolatinistenverband, no. 24 (September 2011). Den Haag: Huygens ING.
 • ‘A flaming row in the Republic of Letters: Claude Saumaise on Hugo Grotius’s crusade for church unity’, in Landtsheer-Nellen (eds.), Between Scylla and Charybdis. Learned Letter Writers Navigating the Reefs of Religious and Political Controversy in Early Modern Europe. Brill: Leiden 2011, p. 491-512.
 • (met J. De Landtsheer, J. de) ‘Introduction’, in Landtsheer-Nellen (eds.), Between Scylla and Charybdis. Learned Letter Writers Navigating the Reefs of Religious and Political Controversy in Early Modern Europe. Brill: Leiden 2011, p. xix-xxvi.
 • (met J. De Landtsheer) Between Scylla and Charybdis. Learned Letter Writers Navigating the Reefs of Religious and Political Controversy in Early Modern Europe. Brill: Leiden 2011 (xxvi, 539 pp).
 • Nellen, H.J.M. (2011) Bespreking van het boek Arminius, Arminianism and Europe: Jacobus Arminius (1559/60-1609) M.TH. van Leeuwen et al.]. De zeventiende eeuw, 27, 115-116.
 • Nellen, H.J.M. & Surdèl, S. (2011). Bespreking van het boek La France des humanistes. Robert et Charles Estienne. Des imprimeurs pédagogues, eds. Bénédicte Boudou et al.]. De Gulden Passer , 89 (1), 85-89.
 • Nellen, H.J.M. (2011). Hugo Grotius over kaapvaart en commerciële expansie. Leidschrift historisch tijdschrift, 26 (3), 59-73.
 • Nellen, H.J.M. (2011) Dankwoord uitgesproken ter gelegenheid van de toekenning van de Henriëtte de Beaufort prijs, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (2009-2010), 267-270.
 • Presentatie van de aankoop van een eerste druk van De iure belli ac pacis, Vredespaleis, 21 februari 2011. http://www.vredespaleis.nl/default.asp?pid=121
 • Dankwoord uitgesproken ter gelegenheid van de toekenning van de Henriëtte de Beaufort prijs. http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/nieuws.php#17. Ook uitgegeven in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (2009-2010). Leiden 2011, p. 267-270.
 • (samen met D.K.W. van Miert en I.A.E. Buhre, Nieuwsbrief Neolatinistenverband, no. 23 (September 2010).
 • (samen met F. Maas) ‘Maria Petitpas (ca. 1566-1640)’. Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN
 • ‘Een verdraagzame dwingeland, Hugo de Groot (1583-1645)’. AdRem, Remonstrants Maandblad, 21(8) (2010), p. 22-23.
 • ‘Een originele brief van Hugo de Groot’, beschrijving van een recent door de KB aangekochte brief van Grotius aan de Franse edelman François-Auguste de Thou, dd. 1 augustus [1635]. Platform Teksteditie. Den Haag/Gent: Huygens Instituut/Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie. http://www.teksteditie.org.
 • ‘De man achter Mare Liberum: Hugo de Groot (1583-1645)’, in: Mare Liberum 1609-2009. Lezingen over Hugo de Groot. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, p. 25-44.
 • ‘De nasleep van De iure praedae (1604-1606) en Mare liberum (1609). Een bijdrage over het ontstaan en de verspreiding van Hugo Grotius’ beroemdheid’, in: Een tempel voor Hugo de Groot. Een rede van Jacob Ploos van Amstel uit 1774, redactie en samenstelling Jan Bloemendal en Hans Kristian Ploos van Amstel, met tekeningen van Joost Veerkamp. Amersfoort: Florivallis, 2010, p. 105-126.
 • Op zoek naar een vreedzame wereldorde: Hugo Grotius over natuurlijke godsdienst en rechtvaardige oorlog, Amersfoort: Florivallis, 2010 (39 pp.).
 • ‘De geschiedenis van een moeilijk grijpbare relatie’ in: D.V. Coornhert (1522-1590): polemist en vredezoeker. Bijdragen tot plaatsbepaling en herwaardering. Onder redactie van J. Gruppelaar en G. Verwey, Amsterdam (Amsterdam University Press), 2010, p. 85-122
 • The Correspondence of Hugo Grotius. ‘s-Gravenhage: Huygens Instituut: http://grotius.huygens.knaw.nl (in samenwerking met P. Boot) (2009).
 • ‘Grotius digitaal: Bij de presentatie van de elektronische uitgave van Grotius’ Briefwisseling, Den Haag, Huygens Instituut, Platvorm Teksteditie: http://www.teksteditie.org/images/stories/grotius_presentatie. pdf (2009).
 • ‘Hugo de Groot (1583-1645), de man achter Mare Liberum – historische context’, Den Haag: Website Mare liberum 1609-2009: http://www.mareliberum.nu/ (2009).
 • ‘Leven en werken van Hugo de Groot (1583-1645)’, Den Haag: Website Mare liberum 1609-2009: http://www.mareliberum.nu/ (2009).
 • ‘Mare liberum en zijn nasleep’, Den Haag: Website Mare liberum 1609-2009: http://www.mareliberum.nu/ (2009).
 • ‘Op zoek naar de kist’, in: Stadskrant Den Haag, 16 september 2009, p. 8.
 • ‘Hugo de Groot, een levenslange strijd voor een betere wereld’, in: Stadskrant Den Haag, 16 september 2009, p. 3.
 • ‘Hugo Grotius, kampioen van de vrije zee’, in: Beweging. Tijdschrift van de Humanistische Alliantie Haaglanden 21 (maart-mei 2009), p. 7 en 26.
 • Nieuwsbrief van het Neolatinistenverband, nr. 22 [Den Haag, september 2009], in samenwerking met D.K.W. van Miert en A. Wesseling.
 • Bespreking van Letters from Sir James Spens and Jan Rutgers, ed. A. Jönsson, Stockholm 2007. The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna, edited by the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities in co-operation with the Swedish National Archives (Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling), Second series, 13, in Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden 124 (2009), p. 105-107.
 • ‘Mare Liberum (1609) and its Aftermath’. In: Hugo Grotius as Patriot, Propagandist and Polemicist: Mare Liberum (1609) and its Aftermath & Mare Liberum 400 Years. Discourses held by Henk Nellen, researcher at the Huygens Institute, and Edwin Rabbie, vice-president at the District Court of the Hague, at the Netherlands Council for the Judiciary on the 20th of November 2009, Den Haag 2009. Den Haag: Raad voor de Rechtspraak, p. 5-18 en 30.
 • ‘1609: Hugo de Groot, Mare liberum’, in Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken. Opstellen bij de voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands, onder redactie van Jan Bos en Erik Geleijns, Zutphen 2009, p. 53-62.
 • Bespreking van Petrus Cunaeus, The Hebrew Republic. With an introduction by Arthur Eyffinger. Translated and annotated by Peter Wyetzner, Shalem Press, Jerusalem and New York, 2006, in: De Zeventiende Eeuw 24 (2008), p. 258-260.
 • Over doornen en distels: het gebruik van brieven als een bron voor historisch onderzoek naar aanleiding van de biografie over Hugo Grotius, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 124 (2008), p. 187-200.
 • Bespreking van Jeroen Jansen, Imitatio. Literaire navolging (imitatio auctorum) in de Europese letterkunde van de renaissance (1500-1700), in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 124 (2008), p. 287-281.
 • ‘Early Enlightenment or High Philology? Biblical textual criticism and exegesis by two famous alumni of Leiden University, Daniel Heinsius and Hugo Grotius’, in: Was ist Textkritik? Zur Geschichte und Relevanz eines Zentralbegriffs der Editionswissenschaft, ed. G. Mitterauer, Tübingen 2009, Beihefte zu Editio 28, p. 113-128 (in samenwerking met Jan Bloemendal).
 • ‘Hugo Grotius’s political and scholarly activities in the light of his correspondence’, in Grotiana 26-28 (2005-2007), p. 16-30.
 • Lemma ‘Suzanna van Reigersberch (1586-1640)’ in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Reigersberch
 • Lemma ‘Maria van Reigersberch (1589-1653)’ in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/ReigersberchSuzanna
 • Bespreking van Marnixi epistulae. De briefwisseling van Marnix van Sint-Aldegonde. Een kritische uitgave, pars IV (1582-1584), in Quaerendo 38 (2008), p. 80-83.
 • Nieuwsbrief van het Neolatinistenverband, nr. 21, Huygens Instituut, [Den Haag], september 2008 (in samenwerking met D.K.W. van Miert en A. Wesseling).
 • ‘Duivelsuitdrijvingen in Loudun en ruziënde diplomaten in Parijs: een rondreis door de Republiek der Letteren’, in: Nieuwsbrief 21 van het Neolatinistenverband, Huygens Instituut, september 2008, p. 31-41.
 • ‘Chapter 32, Growing Tension between Church Doctrines and Critical Exegesis of the Old Testament’, in: M. Sæbø (ed.), Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation, dl. II, From the Renaissance to the Enlightenment, Göttingen 2008, p. 802-826.
 • Nieuwsbrief van het Neolati­nisten­ver­band, nr. 20 [Den Haag], augustus 2007 (in samenwerking met D.K.W. van Miert en A. Wesseling).
 • Hugo de Groot. Een leven in strijd om de vrede 1583-1645, Amsterdam 2007 (823 pp).
 • ‘Classical philology and early humanism in the Low Countries. Research for Europa Humanistica’. In: Acta Conventus Neo-Latini Bonnensis, proceedings of the twelfth international congress of Neo-Latin studies, Bonn, 3 – 9 August, 2003 (Medieval and Renaissance Texts and Studies, dl. 315), ed. Rh. Schnur et al., Tempe, Arizona 2006, p. 777-788 (in samenwerking met S. Surdèl).
 • Nieuwsbrief van het Neolati­nisten­ver­band, nr. 19 [Den Haag], augustus 2006 (in samenwerking met D.K.W. van Miert en A. Wesseling).
 • Short but not sweet: the career of Gisbertus Longolius (1507-1543), headmaster of the Latin school in Deventer and professor at the university of Cologne’, in: Lias 32 (2005), p. 1-22 (in samenwerking met S. Surdèl).
 • Bijdragen over Hugo Grotius. In: Justus Lipsius (1547-1606), een geleerde en zijn Europese netwerk. Catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 18 oktober – 20 december 2006, onder redactie van J. de Landtsheer et al., Leuven 2006 (Supplementa humanistica Lovaniensia, 21), p. 210-213, 216-217 en 219-220.
 • ‘Hugo Grotius’ correspondence with his brother Willem de Groot’, in: Grotiana n.s. 24/25 (2003/2004), p. 3-23.
 • ‘Codes of confidentiality in Hugo Grotius’s correspondence’, in: Text 17(2005), pp. 251-264.
 • ‘On editing the correspondence of Hugo Grotius’. In: Spinoza to the letter. Studies in words, texts and books, uitgegeven door F. Akkerman en P. Steenbakkers, Leiden-Boston 2005, p. 283-295.
 • ‘The correspondence of Hugo Grotius’. In: Les grands intermédiaires culturels de la République des Lettres. Etudes des réseaux de correspondances du XVIe au XVIIIe siècles, redactie Chr. Berkvens-Stevelinck et al. Parijs 2005, p. 127-164.
 • Nieuwsbrief van het Neolatinistenverband, nr. 18 [Den Haag 2005] ‘Petrarca-nummer’ (in samenwerking met D.K.W. van Miert en A. Wesseling).
 • Nieuwsbrief van het Neolatinistenverband, nr. 17 [Den Haag 2005] (in samenwerking met D.K.W. van Miert en A. Wesseling).
 • ‘Bij wijze van inleiding. De brief in de vroegmoderne tijd’. In: Papieren betrekkingen, p. 9-20 (in samenwerking met P.G. Hoftijzer en O.S. Lankhorst).
 • ‘Dienstbetoon uit broederliefde. Drie onuitgegeven brieven van Willem de Groot, 1619-1621’. In: Papieren betrekkingen, p. 59-72.
 • Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd, redactie P.G. Hoftijzer, O.S. Lankhorst en H.J.M. Nellen. Nijmegen 2005, 312 pp.
 • Bespreking van Sophie van Romburgh (ed.), “For My Worthy Freind Mr Franciscus Junius”: An Edition of the Correspondence of Francis Junius F.F. (1591-1677). Leiden/Boston 2004. In: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis (85) 2005, p. 516-520.
 • Bespreking van Bibliographia Sociniana. A Bibliographical Reference Tool for the Study of Dutch Socinianism and Antitrinitarianism, compiled by Philip Knijff and Sibbe Jan Visser, edited by Piet Visser. Hilversum. Amsterdam 2004. In: De Zeventiende Eeuw 2005,
 • ‘Controversen in het Cabinet Dupuy: Claude Saumaise en Hugo Grotius’. In: Orbis doctus. Perspectieven op de geleerde wereld van Europa, 1500-1850. Plaatsen en personen. Opstellen bij het afscheid van Hans Bots, red. G. van Gemert et al. Amsterdam 2005, p. 275-297.
 • Bespreking van: A.P. van Vliet, Vissers in oorlogstijd. De Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648 (Middelburg 2003). In: Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 13 (2004), p. 36-38.
 • Bespreking van R. Vermij, The Calvinist Copernicans: the reception of the new astronomy in the Dutch Republic, 1575-1750 (Amsterdam 2002). In: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History 84 (2004), p. 620-622.
 • Nieuwsbrief van het Neolatinistenverband, nr. 16 [Den Haag 2004] (in samenwerking met D.K.W. van Miert en A. Wesseling).
 • ‘Leiden poets’ society: a forgotten letter from Janus Grotius (1554-1640) to Justus Lipsius (1547-1606)’. In: Lias 29 (2002), p. 157-170 (in samenwerking met J.G. de Landtsheer).
 • Bespreking van G. Braun et al. (eds.), Die französischen Korrespondenzen, Band V, 1 (1646-1647) en V, 2 (1647). Acta Pacis Westphalicae, Serie II, Abt. B (Münster 2002). In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 118 (2003), p. 585-586.
 • Bespreking van The Adventure of Religious Pluralism in Early Modern France. Papers from the Exeter conference, April 1999, red. K. Cameron, M. Greengrass, P. Roberts (Oxford etc. 2000). In: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History 83 (2003), p. 591-593.
 • Bijdrage over Gerardus Joannes Vossius (1577-1649). In: The dictionary of seventeenth and eighteenth-century Dutch philosophers, deel II (Bristol 2003), p. 1045-1049 (in samenwerking met J. Bloemendal).
 • Bijdrage over Daniel Heinsius (1580-1655). In: The dictionary of seventeenth and eighteenth-century Dutch philosophers, red. W. van Bunge et al. Bristol 2003, deel I, p. 404-407 (in samenwerking met J. Bloemendal).
 • ‘Hugo Grotius’ correspondence with his brother Willem de Groot’. In: Acta Conventus Neo-Latini Cantabrigiensis. Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies (Cambridge, 30 July – 5 August 2000), ed. Rh. Schnur, Tempe (Arizona) 2003, p. 385-393.
 • ‘Varen en vechten: de neergang van Zeeland tijdens de Tachtigjarige Oorlog’. In: Hein Kluiver, een Zeeuws cultuurhistoricus, red. Fr. Smulders en E. van der Doe. Middelburg-Zierikzee 2003, p. 141-152.
 • Nieuwsbrief van het Neolatinistenverband, nr. 15, Den Haag 2003 (in samenwerking met D.K.W. van Miert en A. Wesseling).
 • Webeditie van Hugo Grotius, Sophompaneas (1635). (in samenwerking met J. Bloemendal).
 • ‘Éditer la correspondance de Hugo Grotius’, in: XVIIe Siècle 54 (2002), p. 725-740.
 • ‘O herder, waak voor uwe schapen’. Nederlandse gedichten van Hugo de Groot (1583-1645), Voorthuizen 2002 (in samenwerking met J. Bloemendal).
 • ‘De briefwisseling van Hugo Grotius. Zijne excellentie en het getal van het beest’, in: Nederland in de wereld. Opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicatiën, ed. S.C. Derks, Horizonreeks, Den Haag, Amsterdam 2002, p. 217-230 (in samenwerking met mv. C.M. Ridderikhoff).
 • ‘In strict confidence: Grotius’ correspondence with his Socinian friends’, in: Self-presentation and social identification. The rhetoric and pragmatics of letter writing in early modern times, ed. T. van Houdt et al. [Supplementa humanistica Lovaniensia, 18], Leuven 2002, p. 227-245.
 • ‘Neo-Latin projects by the Constantijn Huygens Institute’, in: Neulateinisches Jahrbuch / Journal of Neo-Latin Language and Literature, edd. M. Laureys en K.A. Neuhausen 3 (2001), p. 207-210.
 • ‘The edition of Grotius’ Briefwisseling completed’, in: Grotiana N. S. 20/21 (1999/2000), p. 9-12.
 • Briefwisseling van Hugo Grotius, deel XVII, Supplement 1583-1645, uitgegeven door H.J.M. Nellen. Addenda, samengesteld door C.M. Ridderikhoff, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie 248, Den Haag 2001 (XXXI, 696 pp).
 • ‘Grotius et le monde intellectuel parisien’, in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History 80 (2000), p. 282-295.
 • Briefwisseling van Hugo Grotius, deel XVI, oktober 1644-augustus 1645, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie 246, Den Haag 2000 (XXIX, 807 pp.) (in samenwerking met mv. C.M. Ridderikhoff).
 • ‘De zinspreuk ‘In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas’’, in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History 79 (1999), p. 99-106.
 • ‘Confidentiality and Indiscretion: The Intricacies of Publishing Grotius’ Correspondence Posthumously’, in: H.T.M. van Vliet (ed.), Produktion und Kontext. Beiträge der Internationalen Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft für germanistischen Edition im Constantijn Huygens Instituut, Den Haag, 4. bis 7. März 1998 (Beihefte zu Editio, Bd. 13), Tübingen 1999, p. 135-144.
 • ‘Hoe Willem de Groot (1597-1662) een carrière in Delft misliep. Dagboeknotities van een pensionaris in spe’, in: Lias 25 (1998), p. 231-256.
 • ‘Varen en vechten: de neergang van Zeeland tijdens de Tachtigjarige Oorlog’, recensieartikel over J.H. Kluiver, De souvereine en independente staat Zeeland (Middelburg 1998), in Zeeland 7.IV (1998), p. 162-167.
 • ‘BN Paris Rés. Z 2243: an annotated copy of Grotius’ Epistolae ad Gallos’, in: Grotiana N.S. 18 (1997), p. 55-68.
 • ‘Hugo Grotius, Via ad conciliandas controversias quae inter Hollandiae ministros de praedestinatione et annexis capitibus agitantur’, in: Grotiana N.S.18 (1997), p. 3-53 (in samenwerking met E. Rabbie).
 • ‘`A Rotterdammer teaches the World How to Reform´. The Image of Erasmus in Remonstrant and Counter-Remonstrant Propaganda’, in: Erasmianism: Idea and Reality. Proceedings of the Colloquium, Amsterdam, 19-21 September 1996, Amsterdam etc. [Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 174], p. 177-187.
 • ‘Hugo de Groot en de voorbereidingen voor de Vrede van Munster’, in: De Zeventiende Eeuw 13 (1997), p. 47-55 (in samenwerking met mv. C.M. Ridderikhoff).
 • Briefwisseling van Hugo Grotius, deel XV, januari-september 1644, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie 238, Den Haag 1993 (XLVIII, 864 pp.) (in samenwerking met mv. C.M. Ridderikhoff).
 • ‘Een tweespan voor de arminiaanse wagen: Grotius en Wtenbogaert’, in: De Hollandse jaren van Hugo de Groot, p. 161-177.
 • De Hollandse jaren van Hugo de Groot (1583-1621). Lezingen van het colloquium ter gelegenheid van de 350-ste sterfdag van Hugo de Groot (’s-Gravenhage, 31 augustus-1 september 1995). Onder redactie van H.J.M. Nellen en J. Trapman, Hilversum 1996, 220 pp.
 • ‘`Het Leidse Haylichje´: Hugo Grotius in de twintigste eeuw’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1994-1995, Leiden 1996, p. 37-64.
 • The Grotius Collection [of the Peace Palace, The Hague,] on Microfiche. 1st Catalogue: International Law, Jurisprudence. Inter Documentation Company (IDC), Leiden [1996], 20 pp.
 • ‘Grotius’, in: Patrimoine littéraire européen 8: Avènement de l’équilibre européen 1616-1720. Anthologie en langue française sous la direction de Jean-Claude Polet, Parijs-Brussel 1996, p. 301-312.
 • ‘`Such is my rambling destiny´: Travellers to the Levant in the seventeenth and eighteenth Centuries’, in: H. Bots en Fr. Waquet, Commercium litterarium. La communication dans la République des Lettres 1600-1750. Conférences des Colloques tenus à Paris 1992 et à Nimègue 1993, Amsterdam en Maarssen 1994, p. 207-228.
 • ‘De Vitae termino: An Epistolary Survey by Johan van Beverwijck (1632-1639)’, in: Acta Conventus Neo-Latini Hafniensis, Proceedings of the Eighth International Congress of Neo-Latin Studies, Copenhagen 12 August to 17 August 1991, Binghamton, New York 1994, p. 731-740.
 • Ismaël Boulliau (1605-1694), astronome, épistolier, nouvelliste et intermédiaire scientifique; ses rapports avec les milieux du `libertinage érudit´, Amsterdam en Maarssen 1994 (XII, 608 pp.). Etudes de l’Institut Pierre Bayle, Nimègue, publiées par H. Bots, 24.
 • ‘Hugo Grotius as a Theologian. A Bibliography (ca. 1840-1993)’, in: Hugo Grotius – Theologian, p. 219-245 (in samenwerking met E. Rabbie).
 • ‘Disputando inclarescet veritas: Grotius as a publicist in France (1621-1645)’, in: Hugo Grotius – Theologian, p. 121-144.
 • Hugo Grotius – Theologian. Essays in honour of G.H.M. Posthumus Meyjes, Studies in the History of Christian Thought, 55, Leiden etc. 1994 (XIV, 275 pp.) (in samenwerking met E. Rabbie).
 • Briefwisseling van Hugo Grotius, deel XIV, 1643, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie 222, Den Haag 1993 (XXXVII, 887 pp.) (in samenwerking met mv. C.M. Ridderikhoff).
 • ‘La correspondance savante au XVIIe siècle’, in: XVIIe Siècle, janvier-mars 1993, no. 178, 45e année, p. 87-98.
 • ‘Un voyage au Levant au XVIIe siècle: Ismaël Boulliau à Smyrne et à Constantinople (1646-1647)’, in: Lias 18-1 en -2 (1991), p. 1-36 en 141-171.
 • ‘Grotius’s Fame as a Poet’, in: Acta Conventus Neo-Latini Torontonensis, Proceedings of the Seventh International Congress of Neo-Latin Studies, Toronto 1988, p. 539-548 (in samenwerking met E. Rabbie).
 • Briefwisseling van Hugo Grotius, deel XIII, 1642, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie 213, Den Haag 1990 (XXVIII, 652 pp) (in samenwerking met mv. C.M. Ridderikhoff).
 • ‘A `Speculum minime mendax´. The correspondence of Hugo Grotius (1597-1645)’, in: Grotiana N.S. 9 (1988), p. 79-93.
 • ‘Editing 17th-century scholarly correspondence: Grotius, Huygens and Mersenne’, in: Lias 17 (1990), p. 9-20.
 • ‘`Geene vredemaeckers zijn zonder tegenspreeckers´’. Hugo Grotius’ buitenkerkelijke positie’, in: De Zeventiende Eeuw, 5-1 (1989), p. 103-112.
 • ‘The Unpublished Introduction to Hugo Grotius’ Disquisitio an Pelagiana sint ea dogmata quae nunc sub eo nomine traducuntur edited with an introduction and notes’, in: Grotiana N.S. 8 (1987), p. 42-79. Addenda and Corrigenda: Grotiana N.S. 9 (1988), p. 127-128 (in samenwerking met E. Rabbie).
 • ‘Grotius et les luthériens parisiens. Contribution à l’histoire des premières années de la communauté luthérienne à Paris’, in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 67 (1987), p. 156-185.
 • ‘Een Haags dichter over `de Delftse Cicero´. Hugo Grotius in de brieven en gedichten van Constantijn Huygens’, in: De Zeventiende Eeuw 3-2 (1987), 125-137.
 • ‘Un échange épistolaire de la `République des Muses´. Onze lettres de Gabriel Naudé à Ismael Boulliau (1639-1645)’, in: Lias 13 (1986), p. 235-284 (in samenwerking met Ph. Wolfe).
 • ‘Grotius’ relations with the Huguenot community of Charenton (1621-1635)’, in: Lias XII (1985), p. 147-177.
 • Hugo de Groot (1583-1645). De loopbaan van een geleerd staatsman, Weesp 1985 (128 pp.).
 • ‘Le rôle de la correspondance de Grotius penant son exil’, in:The world of Hugo Grotius (1583-1645). Proceedings of the international colloquium … Rotterdam 6-9 April 1983, Amsterdam en Maarssen 1984, p. 133-159.
 • ‘Hugo de Groots geschil met de stad Rotterdam over de uitbetaling van zijn pensionaristractement’, in: Rotterdams Jaarboekje 1984, p. 210-236.
 • ‘The significance of Grollae obsidio in the development of Grotius’ relations with the fatherland’, in: Lias 11 (1984), p. 1-17.
 • ‘Hugo Grotius (1583-1645). Geschichte seines Lebens basierend auf seiner Korrespondenz’, in: Nachbarn 28 (1983), p. 1-42.
 • ‘Grotius, l’homme et l’oeuvre: aperçu bibliographique’, in: XVIIe Siècle 35 (1983), p. 499-502.
 • ‘Grotius’ exile’, in: Hugo Grotius, a great European 1583-1645. Contributions concerning his activities as a humanist scholar, Delft 1983, p. 25-36.
 • ‘Grotius’ ballingschap, 1621-1645’, in: Het Delfts orakel, Hugo de Groot 1583-1645, Delft, Stedelijk Museum het Prinsenhof, 1983, p. 55-67.
 • Ismael Boulliau (1605-1694), nieuwsjager en correspondent, dissertatie Nijmegen, Nijmegen 1980.
 • ‘Controverses binnen de refuge: Bayle, Jurieu en Basnage’, in: Henri Basnage de Beauval en de Histoire des Ouvrages des Savants, 1687-1709, uitgegeven door H. Bots, Amsterdam-Maarssen 1976, p. 177-221.