Nederlands | English
 

Henk Nellen

DSC_795HenkNellenF2

 • Prof. dr. Henk Nellen
 • Gastonderzoeker
 • Afdeling Wetenschapsgeschiedenis
 • Specialisatie: vroeg-moderne ideeëngeschiedenis; Hugo de Groot
 • henk.nellen@huygens.knaw.nl
 • 020-2246804

Biografie:

Henk Nellen (1949) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen) en promoveerde in 1980 op een proefschrift over het correspondentie-netwerk van de zeventiende-eeuwse Franse geleerde Ismael Boulliau (1605-1694). Als medewerker van het Grotius-Instituut en het Huygens ING werkte hij vanaf 1980 onder meer aan de uitgave van de laatste vijf delen van de Briefwisseling van Hugo Grotius en aan verschillende onderwerpen uit de ideeëngeschiedenis van de zeventiende eeuw. In april 2007 voltooide hij een biografie over Hugo de Groot, die werd onderscheiden met de Littéraire Witte Prijs (2008) en de Henriëtte de Beaufort-prijs (2010). In 2014 verscheen het werk ook in een Engelse vertaling. Henk Nellen is namens het Huygens ING betrokken bij het internationale onderzoeksproject ‘Europa Humanistica’, dat beoogt een naslagwerk te maken van Europese humanistische filologen uit de zestiende en zeventiende eeuw en hun edities van (post-)klassieke auteurs. In 2009 verwierf hij samen met Prof. Steenbakkers een NWO subsidie voor het project ‘Biblical Criticism and Secularization in the Seventeenth Century’. In 2009 werd hij namens de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting en het Huygens ING benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd in haar sociale context’ aan de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn pensionering in november 2014 bleef Henk Nellen aan het Huygens ING verbonden als gastonderzoeker om de projecten waarbij hij betrokken is af te ronden: het betreft hier vooral het Bijbelproject en Europa Humanistica. Tegelijkertijd besteedt hij ook tijd aan onderzoek naar het leven en de werken van Hugo de Groot.

Onderzoeks- en andere projecten:

Belangrijkste publicaties:

 • Scriptural Authority and Biblical Criticism in the Dutch Golden Age: God‘s Word Questioned, ed. Dirk van Miert, Henk Nellen, Piet Steenbakkers en Jetze Touber (Oxford: Oxford University Press, 2017), xvi, 499 pp.
 • Hugo Grotius, A Lifelong Struggle for Peace in Church and State, 1583-1645 (Leiden, Boston: Brill 2014), XXXII, 827 pp.
 • Neo-Latin Commentaries and the Management of Knowledge in the Late Middle Ages and the Early Modern Period (1400-1700), edited by Karl Enenkel and Henk Nellen, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 33, Leuven: Leuven University Press, 2013 (XIII, 523 pp.).
 • Hugo de Groot: een leven in strijd om de vrede, 1583-1645 (Amsterdam: Balans, 2007)
 • Op zoek naar een vreedzame wereldorde: Hugo Grotius (1583-1645) over natuurlijke godsdienst en rechtvaardige oorlog (Amersfoort: Florivallis, 2010)
 • (samen met J. De Landtsheer) Between Scylla and Charybdis. Learned Letter Writers Navigating the Reefs of Religious and Political Controversy in Early Modern Europe (Leiden: Brill, 2010).

Overige informatie:

Publicaties

Research output in Pure

Activities in Pure