Nederlands | English

Analytische inventaris van bronnenmateriaal met betrekking tot de Nederlandse kunstenaars- en geleerdengeschiedenis, aanwezig in archieven en bibliotheken te Rome.