Nederlands | English

De kern van de bronnenpublicatie wordt gevormd door archiefmateriaal van de Nederlandse rijksoverheid. Ofschoon goeddeels gecoördineerd door Buitenlandse Zaken, waren diverse ministeries direct en indirect betrokken bij het Europabeleid. Het door Den Haag gevoerde beleid kwam echter tot stand in wisselwerking met het beleid van de overige EG-lidstaten. Het werd beïnvloed door overlegstructuren en instituties op Europees niveau. Het streven is als aanvulling op het onderzoek van Nederlandse archieven ook buitenlands materiaal op te nemen.