Nederlands | English

In de Middeleeuwen bestonden boeken doorgaans uit meerdere teksten. Moderne edities van middeleeuwse teksten bevatten echter in de regel één afzonderlijke tekst. Deze moderne edities verbreken het historische verband tussen verschillende teksten die ooit in één band bijeen hoorden en ze ontnemen daarmee elke afzonderlijke tekst een deel van zijn historische dimensie. Hieruit ontstond de behoefte te komen tot een editiereeks waarin de integrale inhoud van middeleeuwse handschriften kon worden uitgegeven.

Een ander streven is om de uitgegeven teksten volstrekt brongetrouw weer te geven. In een diplomatische editievorm bieden de edities een schat aan dikwijls niet eerder of onvolkomen uitgegeven teksten. Bovendien zijn de edities van waarde voor de studie van de Middelnederlandse dialecten, de lexicografie, de studie van kopiistengedrag en bevorderen zij de kennis van verspreiding en transmissie van middeleeuwse teksten in ruimere zin.

De inmiddels beschikbare delen—van relatief kleine handschriften (klein formaat, beperkt aantal teksten) tot reusachtige compilaties—ontsluiten in één band aanzienlijke segmenten van het Middelnederlandse erfgoed. Het samengaan van teksteditie en codicologische ontsluiting in deze  reeks levert een bijdrage aan een beter begrip van de aard van het fenomeen ‘verzamelhandschrift’.

Delen in deze reeks zullen bestaan uit een boekpublicatie (kritisch en becommentarieerd) en een digitale publicatie (diplomatische versie) die via internet beschikbaar wordt gesteld.

Contact

dr. Herman Brinkman