Nederlands | English
 

 • Drs. Anne-Marie Mreijen
 • Managing Editor a.i. BMGN/LCHR
 • Afdeling KNHG
 • Specialisaties: politieke geschiedenis, 20e eeuw, biografisch onderzoek
 • annemarie.mreijen@huygens.knaw.nl
 • 020-2246814

Biografie

Anne-Marie Mreijen studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en de Ludwig Maximilians Universität München en specialiseerde zich in politieke geschiedenis van de twintigste eeuw. Zij werkte eerder bij het Huygens ING aan het Digitaal Vrouwenlexicon en het Biografisch Portaal en als zelfstandig onderzoeker voor onder andere het Nationaal Archief en Nationaal Monument Kamp Vught. Momenteel werkt zij bij de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden / Low Countries Historical Review (BMGN/LCHR).

Haar huidige onderzoek betreft een dissertatie over de politicus Marinus van der Goes van Naters (1900-2005), ook wel bekend als ‘de rode Jonker’. Van der Goes van Naters was in de jaren 1946-1951 de eerste fractievoorzitter van de PvdA. Tussen 1952 en 1967 combineerde hij zijn Kamerlidmaatschap met zijn functie als Europarlementariër in de Raadgevende Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de Raad van Europa en het Europees Parlement. In de jaren vijftig speelde Van der Goes een belangrijke rol in de onderhandelingen tussen Frankrijk en Duitsland over de Saarkwestie. Zijn ‘Naters plan’ vormde een belangrijke stap in de onderhandelingen in de aanloop naar de akkoorden van Parijs van 1954. Het onderzoek concentreert zich niet alleen op het belang van Van der Goes voor de Nederlandse en Europese politiek en het spanningsveld tussen socialisme en aristocratie, maar besteedt ook aandacht aan het concept self-fashioning. De biografie zal naar verwachting in 2016 bij uitgeverij Boom verschijnen.

Onderzoeks- en andere projecten

Nevenfuncties

 • Redacteur Tijdschrift voor Biografie (TvB)
 • Redacteur Biografisch Woordenboek voor Socialisme & Arbeidersbeweging (BWSA)

Overige informatie

Toegekende beurzen

 • Prins Bernhard Cultuur Fonds, schrijfstipendium tbv promotieonderzoek (2014)
 • Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, schrijfstipendium tbv promotieonderzoek (2013)
 • Catharina van Tussenbroekfonds, onderzoeksstipendium tbv promotieonderzoek (2011)

Links
Profiel op linkedin

Belangrijkste publicaties

 • Kersten, Dennis and Mreijen, Anne-Marie ‘Teaching Life Writing Texts in Europe’, European Journal of Life Writing [S.l.], v. 4, p. TLi-TLiii, mar. 2015. Available at: http://ejlw.eu/article/view/141/283.
 • Anne-Marie Mreijen, ‘Held van de sociaal-democratie?’ Marinus van der Goes van Naters (1900-2005), Ex Tempore 30 (Nijmegen 2011) 58-62.
 • A.F. Mreijen en E.M. Kloek, ‘Das Biographische Portal der Niederlanden’, in: Martina Schattkowsky und Frank Metasch (hrsg.) Biografische Lexika im Internet (Dresden 2009) 91-95.
 • A.F. Mreijen, ‘Goes van Naters, jhr. Marinus van der (1900-2005)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland 6 (Den Haag 2008), 155-159.

Bijdragen aan instituutspublicaties

Populariserende publicaties

 • Anne-Marie Mreijen, ‘Jan Hagel in actie. De landwacht’, in: Ad van Liempt (red.), De jacht op het verzet (Amsterdam 2013).
 • Anne-Marie Mreijen en Marie-Cécile van Hintum, ‘Organisatie’ en ‘Drijfveren’, in: Ad van Liempt en Jan Kompagnie (red.), Jodenjacht. De onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2011) 31-52 en 191-275.
 • Anne-Marie Mreijen, ‘1951: Koloniale dilemma’s’, in: Karin van Leeuwen, Marijn Molema en Ilse Raaijmakers (red.), De rode canon. Een geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie in 32 verhalen (Den Haag 2010).