Nederlands | English

Veel mediëvisten kennen het probleem dat van hun primaire bronnen, de middeleeuwse handschriften, tijd en plaats van vervaardiging vaak niet bekend zijn. Die voor het onderzoek essentiële gegevens kunnen veelal alleen op basis van het schrift worden gereconstrueerd, en daartoe is tot op heden slechts een handvol specialisten in staat. In dit project zal op basis van zorgvuldig geselecteerde schriftstukken uit de Nederlanden, waarvan datum en lokatie wél bekend zijn, een ‘meetlat’ worden geconstrueerd die het mogelijk maakt om met behulp daarvan ook de ongedateerde en niet gelokaliseerde bronnen te plaatsen. Dit zal gebeuren met toepassing van traditionele paleografische expertise, zoals aanwezig aan het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis en de leerstoelgroep Middeleeuwse geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, in combinatie met lerende computerprogramma’s die handschrift kunnen verwerken, zoals die worden ontwikkeld aan de afdeling Kunstmatige Intelligentie van de Rijksuniversteit Groningen. Naar verwachting zal dit resulteren in software die in staat is die paleografische meetlat automatisch toe te passen. Wanneer een dergelijk programma operabel is, zal het kunnen worden uitgebouwd voor internationaal gebruik.

MEDIEVAL PALAEOGRAPHIC SCALE from Huygens ING on Vimeo.

Contact

prof. dr. Jan Burgers