Nederlands | English

Projectomschrijving

Het editieproject is erop gericht om het complete oeuvre en gedachtegoed van Mondriaan als bron beschikbaar te stellen aan wetenschap en publiek. Hiermee willen RKD en Huygens ING het bestaande beeld van de kunstenaar en van zijn werken, alsmede dat van de receptie en verspreiding daarvan, completeren en bijstellen.

Mondriaan_foto

Onderzoek

In dit project zullen circa 1500 brieven en 125 theoretische en literaire geschriften van Mondriaan worden getranscribeerd, geannoteerd, toegankelijk gemaakt en vertaald in het Engels. Ook de kunstwerken en referentiedocumenten waarnaar Mondriaan in de brieven verwijst zoals de portret- en atelierfoto’s, worden in het project wetenschappelijk ontsloten. Hierdoor zal een vrij compleet beeld ontstaan van het leven van de kunstenaar, die op 1 februari 1944 overleed in New York.

brief_mondriaan

Samenwerking

Het Mondriaan Editieproject is een samenwerking van het RKD en Huygens ING, met partners in binnen- en buitenland, waaronder het Gemeentemuseum Den Haag. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Gieskes Strijbis Fonds en de International Music and Art Foundation.