Nederlands | English

‘Menschen en Bergen’ is de weerslag van een verblijf van Lodewijk van Deyssel in ‘Hôtel du Nord’ in La Roche in de Belgische Ardennen van april tot juli 1885. Pas tussen 31 juli en 6 augustus 1886 kwamen de eerste twaalf foliobladzijden van de voorgenomen roman daadwerkelijk tot stand. In deze editie zijn zes versies van ‘Menschen en Bergen’ integraal opgenomen: het manuscript (M), de drukproef voor De nieuwe gids (P), de publicatie in De nieuwe gids zelf (NG) en de gebundelde versies in Prozastukken (PS), in de tweede druk van de derde bundel Verzamelde Opstellen (VO) en in de uitgave van de Verzamelde Werken (VW).