Terug naar het overzicht
Afdeling Geschiedenis
Specialisatie Literatuurgeschiedenis
Contact ton.van.kalmthout@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246882

Biografie

Ton van Kalmthout behaalde zijn doctoraalexamen in de Nederlandse Taal- en Letterkunde cum laude aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen) en promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914. Hij werkte als leraar Nederlands en doceerde letterkunde aan de lerarenopleidingen Nederlands van de Hogeschool Rotterdam en de Universiteit Leiden. Ook werkte hij als docent en postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep Nederlandse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2005 is Ton van Kalmthout senior-onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, waar hij onderzoek doet naar de verspreiding en receptie van literatuur in de negentiende en twintigste eeuw. Daarnaast is hij, sinds 2020, bijzonder hoogleraar Nederlandse Letterkunde bij het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) van de Universiteit Leiden .

Nevenfuncties

  • Affiliate research associate van het Centre for Historical Culture (EUR)
  • Bestuurslid van de Coornhert Stichting
  • Bestuurslid van de Stichting Réveil Archief
  • Secretaris van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
  • Lid van de klankbordcommissie van het project ‘Weerkaatsingen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanuit Hongaars perspectief’
  • Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Uitgeverij Verloren)
  • Redacteur van de boekenreeks Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum (Uitgeverij Verloren)
  • Lid van de adviesraad van de boekenreeks Women Writers in History (Brill Publishers)
  • Bijzonder hoogleraar Nederlandse Letterkunde bij het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS)

Overige informatie

Research output in Pure

Publicatielijst

Belangrijkste publicaties

‘At the Edge of the World and Other Stories. Dutch-Australian Emigration Literature, ca. 1945-1990’, in: Theo D’haen (ed.), Dutch Literature as World Literature. New York: Bloomsbury Academic, 2019, 295-311.

‘The Reception of Blake in the Netherlands’, in: Sybille Erle & Morton D. Paley (eds.), The Reception of William Blake in Europe. 2 vols. London etc.: Bloomsbury Academic, 2019, vol. II, 385-413 and 693-700.

‘Hendrik van Wijn, Pioneer of Historical Literary Studies in the Netherlands’, in: Rick Honings, Gijsbert Rutten & Ton van Kalmthout (eds.), Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity, 1780-1830. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018, 253-276.