Afdeling Datamanagement
Specialisatie De slavernij in de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)
Contact tanneb@outlook.com
+31 (0) 6578292

Biografie

Tanne van den Berg (1997) studeert momenteel geschiedenis met als richting algemene geschiedenis aan Universiteit Leiden. In haar bachelorscriptie specialiseert zij zich in de slavernijverleden van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Hierbij worden twee groepen tot slaaf gemaakten met elkaar vergeleken wat betreft de behandeling van VOC-werknemers. In haar eerste jaar volgde ze een themacollege waarbij ze een stuk schreef over de Chinezenmoord op Batavia (1740). Hierbij raakte ze meer geïnteresseerd in de geschiedenis van de VOC. In de daaropvolgende jaren heeft ze zich meer verdiept in de VOC tijdens haar studie. De colleges ‘koloniale bronnen’ en ‘VOC-ambassades aan Aziatische hoven’ hebben haar meer kennis bijgebracht over het lezen van VOC-bronnen. Tijdens het college ‘koloniale bronnen’ leerde ze hoe een VOC-bron benaderd moet worden, de bron kritisch te lezen en om de handschriften van VOC-werknemers te transcriberen. Voor het seminar ‘VOC-ambassades aan Aziatische hoven’ verdiepte ze zich in de hofreizen van VOC-ambassadeurs naar de Japanse en Koreaans hoven en vergeleek ze de hofreizen met elkaar. Hierbij werd onderzocht wat de verschillen waren bij de behandeling van VOC-werknemers aan deze hoven.