Terug naar het overzicht
Afdeling Geschiedenis
Contact nina.wijsbek2@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246850

Met ingang van 1 februari is Nina Wijsbek MA voor een dag per week aangesteld als onderzoeksmedewerkster bij het project Briefwisseling Allard Pierson. Nina zal hier de editie van de brieven van Allard Pierson helpen afronden. Eerder heeft Nina bij Huygens ING gewerkt aan het project Dagboek Willem de Clercq. Nina studeerde Geschiedenis, Engels en Cultureel Erfgoed aan de Universiteit Utrecht. Tegenwoordig is zij wetenschappelijk medewerkster Groen Erfgoed bij de Stichting In Arcadië. Daarnaast is ze werkzaam bij het Nederlands Dagboekarchief van het Meertens Instituut. Met Monica Soeting publiceerde ze onlangs De tienerdagboeken. Hoe tieners over hun leven schrijven (Thomas Rap).

Publicaties