Onderzoeksgroep Politieke Cultuur en Geschiedenis
Specialisatie Nederlands buitenlands beleid; Nederlandse emigratie (met name naar Brazilië), landbouwgeschiedenis, parlementaire geschiedenis
Contact mari.smits@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246827

Biografie

Mari Smits studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen), waar hij in 1996 ook promoveerde. Hij was achtereenvolgens verbonden aan het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen, het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) in Den Haag, het Huygens ING en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) in Nijmegen. Van 2001 tot 2009 was hij bij het ING betrokken bij de bronnenpublicatie ‘Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking’. Van 2008 – 2014 was hij bij het Huygens ING betrokken bij de digitale bronnenpublicatie over Nederland en de Europese integratie in periode 1950-1986. Dit project werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met buitenlandse partners. Daarna was hij betrokken bij de voorbereiding van de CPG-publicatie over de parlementaire geschiedenis in de jaren zeventig.
Sinds het voorjaar van 2023 is hij op het Huygens Instituut betrokken bij het project “Diplomatieke Getuigenissen”, een oral history van het Nederlands buitenlands beleid.