Onderzoeksgroep Datamanagement
Specialisatie Vroegmoderne wereldgeschiedenis, cultuurgeschiedenis met gebruikmaking van VOC-archieven, momenteel onderzoek naar de geschiedenis van ziekten

Biografie

Ik ben een vroegmoderne historicus. Ik voltooide mijn doctoraal aan de Universiteit Leiden (2014) en werkte als Departmental Lecturer aan de University of Oxford (2016-17), Career Development Lecturer aan Pembroke College, Oxford (2018-2019) en Stipendiary Lecturer in History, Brasenose College,Oxford (april-september 2021). Mijn proefschrift werd uitgebracht als een boek getiteld Staging Asia: The Dutch East India Company and the Amsterdam Theatre door Leiden University Press in 2016. Net als mijn boek, hebben mijn artikelen zich gericht op de wereldgeschiedenis en hoe de Nederlandse ontmoeting met Azië in de zeventiende en achttiende eeuw op schrift is vastgelegd in VOC-verslagen, reisverslagen en literaire werken. Momenteel doe ik onderzoek naar het onderwerp ziekte op de vroegmoderne Banda-eilanden, Indonesië.

Publicaties

“In the Company of Global History”, in BMGN – Low Countries of Historical Review, Vol. 134, No. 2 (2019), 103-114.

Staging Asia: The Dutch East India Company and the Amsterdam Theatre, c. 1650 to 1780, Leiden University Press (2016)

“Caught in Confessional Crossfire: Representations of Johann Adam Schall von Bell in Dutch Sources in the 1660s,” in Europe meets China, China meets Europe: The Beginnings of European-Chinese Scientific Exchange in the 17 th Century, Shu-Juan Deiwiks, Bernhard Fuhrer and Therese Geulen ed. (Sankt Augustin: Institut Monumenta Serica, 2014), 131-154.

“When Vondel Looked Eastwards: A Study of Representation and Information Transfer in Joost van den Vondel’s Zungchin (1667),” in Shifting the Compass: Pluricontinental  connections in Dutch Colonial and Post-Colonial Literature, Jeroen Dewulf, Olf Praamstra and Michiel van Kempen ed.(Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013),91-111.

“Casting Despots in Dutch Drama: The Case of Nadir Shah in Van Steenwyk’s Thamas Koelikan,” in Indian Economic and Social History Review, Vol.48, No.2 (April, 2011), 241-286.