Onderzoeksgroep Computationele literatuurwetenschap
Specialisatie Historische letterkunde, digital & computational humanities
Contact joris.van.zundert@huygens.knaw.nl
+31 (0)624461051

Biografie

Dr. Joris J. van Zundert (1972) is senior onderzoeker en ontwikkelaar in humanities computing bij de afdeling Computationele Literatuurwetenschap van het Huygens Instituut en het Digital Humanities Lab van het KNAW Humanities Cluster. Als onderzoeker en programmeur is hij met name geïnteresseerd in de mogelijkheden om literaire en historische teksten met behulp van computeralgoritmen te analyseren. Tijdens zijn promotie-onderzoek onderzocht hij de methodologische effecten van de samenwerking tussen IT-experts en editiewetenschappers. Joris promoveerde in 2022 cum laude aan de Universiteit Leiden op grond van de resulterende dissertatie Scholarship in Interaction. Zijn computationeel-analytisch werk richt zich op de correlaties tussen immanente eigenschappen van tekst en sociologische processen rond literatuur. Hij houdt zich daarnaast bezig met de ontwikkeling van computationele methoden op het vlak van stemmatologie, narratologie en wetenschappelijk editiewerk.

Joris van Zundert werd in 2005 door het Huygens Instituut aangetrokken om een ontwikkel- en onderzoeksgroep te formeren rond digitale editiewetenschap en filologisch-historisch onderzoek. Hij functioneerde tot 2009 als hoofd van deze ontwikkelgroep. Tussen 2009 en 2012 was hij projectmanager van het KNAW-project ‘Alfalab’, een samenwerkingsverband van zes geesteswetenschappelijke KNAW-instituten ten einde de vereisten en randvoorwaarden te onderzoeken van een digitale geesteswetenschappelijke infrastructuur en om ‘akademie-breed’ ervaring op te doen met computationele benaderingen in de geesteswetenschap. In 2007 werd hij daarnaast Chair van het Europees gesubsidieerde project Interedition dat uitgegroeide tot een Europees-Amerikaans netwerk van onderzoekers en ontwikkelaars in de digital humanities. In 2012 werd hij toegevoegd aan het management team van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en werd hij drie jaar lang verantwoordelijk voor het methodologisch onderzoeksprogramma dat zich richtte op de integratie van digitale technieken en methoden in de onderzoeks- en editieprocessen binnen het instituut. In 2016 werd hij senior onderzoeker binnen de afdeling Letterkunde van hetzelfde instituut.

Joris van Zundert studeerde Nederlandse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht en studeerde af op een animatiescenario van de Middelnederlandse roman Van den Vos Reynaerde. Als zelfstandig ondernemer produceerde hij diverse succesvolle digitale commerciële publicaties en corporate websites. Hij was coördinator bij de wetenschap populariserende stichting WeTeN, en werkte als onderzoeker en wetenschappelijk informatietechnisch specialist voor de afdelingen Neerlandistiek en Geschiedenis van het voormalige Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI).