Onderzoeksgroep Datamanagement
Specialisatie Onderzoeksapplicaties, applied machine learning, Linked Open Data

Biografie

Gerhard de Kok (1983) is maritiem historicus. Hij promoveerde in 2019 aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de lokale economische effecten van de trans-Atlantische slavenhandel op Walcheren (1755-1780). Daarna werkte hij voor diverse KNAW-instituten (KITLV, IISG, Huygens) en de Universiteit Leiden.

Bij het Huygens Instituut werkt De Kok als kwartiermaker voor het Netwerk Maritieme Bronnen. Dat wordt een Linked Open Data (LOD) onderzoeksomgeving waar maritieme erfgoedcollecties en relevante wetenschappelijke datasets integraal geraadpleegd en doorzocht kunnen worden. Daarmee is het de opvolger van de website Maritiem Digitaal.

In zijn eigen onderzoek maakt De Kok gebruik van onderzoeksmethoden uit de Digital Humanities. In 2021 bouwde hij een webapp om onderzoekers makkelijk te laten zoeken door grote hoeveelheden automatisch getranscribeerde teksten van koloniale archieven (via SQL). Daarnaast experimenteert hij met de inzet van machine learning-technieken, word embeddings and LOD om historisch onderzoek te faciliteren.