Onderzoeksgroep Datamanagement
Contact ger.ruigrok@huygens.knaw.nl
+31 (0)70-3315819

Biografie

Ger Ruigrok is sinds 2003 historisch onderzoeksassistent bij Huygens Instituut. Als o.a. bibliografisch analist, was hij jarenlang verantwoordelijk voor de beschrijvingen in het toenmalige project Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (DBNG). Daarnaast verrichtte hij werkzaamheden voor het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN), het project ‘Generale Missiven VOC 1610-1795’ en thans aan: transcriberen van brieven en teksten in het kader van het ‘Mondrian Papers Project’, GeoNames-identificaties in het kader van het project ‘VOC-opvarenden plaatsnamen’, het toekennen Virtual International Authority File (Viaf)-identificaties van persoonsnamen uit het Biografisch Portaal en het transcriberen van Resoluties Staten-Generaal voor het project ‘Ground-Truth Republic’.