Onderzoeksgroep Staf
Specialisatie Vroegmoderne kennisgeschiedenis
Contact dirk.van.miert@huygens.knaw.nl
+31 (0)20 224 6800

Biografie

Dirk van Miert is afgestudeerd als Latinist en promoveerde in Amsterdam (2004) op een institutionele en cultuurhistorische studie van het Athenaeum Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam. Hij was vervolgens als postdoc verbonden aan het Warburg Institute in Londen, waar hij met Paul Botley de kritische editie van de correspondentie van Joseph Scaliger (1540-1609) verzorgde, die in 2012 verscheen. Als postdoc aan het Huygens ING schreef hij een monografie over bijbelfilologie in de Nederlandse 17e eeuw. Hij was vervolgens enige jaren als onderzoeker verbonden aan de afdeling Filosofie en Religiestudies van de Universiteit Utrecht, werkend op een project over kennisclassificaties ten tijde van Immanuel Kant. Daarna was hij universitair (hoofd)docent bij de afdeling Cultuurgeschiedenis, als leider van een door de Europese Onderzoeksraad gefinancierd onderzoek naar de Republiek der Letteren. Van Miert was hoofdredacteur van het tijdschrift Lias. Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources, en voorzitter van Gewina (Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis). Hij heeft gepubliceerd over briefcultuur, bijbelkritiek, universiteitsgeschiedenis, de geschiedenis van de (klassieke) filologie, humanisme, Duits Idealisme, gender, en confessionalisering, en legt zich momenteel vooral toe op het gebruik van netwerkanalyse en tekst-mining om te begrijpen hoe vroegmoderne wetenschappers in Europa een collectieve identiteit wisten te creëren.

Tevens is Dirk van Miert gast-UHD bij de afdeling Cultuurgeschiedenis, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, van de Universiteit Utrecht, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome en lid van de International Advisory Board van het KU Leuven instituut LECTIO. Daarnaast is hij PI van het nationale infrastructuurproject CLARIAH+ en het Open Access platform Openjournals.nl en co-PI van consortium SSHOC-NL.

 

academia.edu

Publicaties

(With Koen Scholten and Karl Enenkel, eds.) Memory and Identity in the Learned World. Community Formation in the Early Modern World of Learning and Science. Leiden and Boston: Brill, [2022].

(With Howard Hotson and Thomas Wallnig) “What Was the Republic of Letters?” In Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age: Systems, Standards, Scholarship. Göttingen: Göttingen University Press, 2019, pp. 23-40. https://doi.org/10.17875/gup2019-1146

The Emancipation of Biblical Philology in the Dutch Republic, 1590–1670. Oxford: Oxford University Press, 2018.

(With Paul Botley, eds), The Correspondence of Joseph Justus Scaliger, 8 vols. Geneva: Droz, 2012.

Humanism in an Age of Science: The Amsterdam Athenaeum in the Golden Age, 1632-1704. Leiden: Brill, 2009.