Afdeling Datamanagement
Specialisatie Vroegmoderne sociale geschiedenis, digital humanities

Biografie

Brecht Nijman (1996) studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Edinburgh, waar ze zich focuste op vroegmoderne sociale geschiedenis. Ze schreef haar scriptie over het conflict rondom Schotse drukprivileges tijdens de late zeventiende eeuw. Na een korte tijd een geschiedenis master te hebben gevolgd aan de Universiteit Utrecht, heeft ze uiteindelijk een master Data Science behaald aan dezelfde universiteit. Als deel van deze studie werkte ze met de CITYNET onderzoeksgroep (Universiteit Utrecht, Departement Sociale Geografie en Planologie) aan het ontwikkelen van textmining methodes voor de analyse van stedelijke netwerken.

Verder was Brecht tijdens haar master data assistent bij het project rondom de slavernij-connecties van Hope & Co. en Mees & Zn op het IISG. Hier werkte ze mee aan de kwantitatieve analyses voor het project. Ze heeft hier voornamelijk bijgedragen aan het ontwikkelen van een dataset van aan Hope & Co. gerelateerde plantages.