Onderzoeksgroep Politieke Cultuur en Geschiedenis
Specialisatie Vergelijkende politiek-institutionele geschiedenis/ rechtsgeschiedenis (administratief recht; politieordonnanties) van de Lage Landen 1550-1800; vroegmoderne politieke cultuur

Biografie
Annemieke Romein promoveerde in 2016 bij de Erasmus Universiteit op een vergelijkend onderzoek naar de politieke terminologie van vaderland, patria en patriot in Hessen-Kassel, Gulik en Bretagne. In 2017 ontving zij een NWO Rubicon beurs waarmee zij van september 2017 tot en met februari 2020 in Gent werkte aan een project over politiek-institutionele/ rechtsgeschiedenis, een vergelijking tussen de gewesten Vlaanderen en Holland tussen 1576-1702. Tevens was zij projectleider van het Digital Humanities ‘Entangled Histories’-project bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag; hier was zij als Researcher-in-Residence verbonden van mei tot en met oktober 2019. Vanaf 2020 is zij werkzaam bij het Huygens ING waar zij haar onderzoek naar vroegmoderne provinciale regelgeving zal voortzetten met haar NWO Veni-project ‘A Game of Thrones?’. Dit betreft een vergelijking tussen Holland, Gelderland en Bern in de periode 1576-1702.

Publicaties (selectie):
– Romein, C.A., “Vaterland, patria und Patriot in den Rechtsangelegenheiten Hessen-Kassels (1647-1655)”, in Denzler, E. Franke & B. Schneider (Eds.), Prozessakten, Parteien, Partikularinteressen Höchstgerichtsbarkeit in der Mitte Europas vom 15. bis 19. Jahrhundert (Bibliothek Altes Reich, 17). (Oldenbourg: De Gruyter, 2015), pp. 117–136. DOI Chapter.
– Romein, C.A. (2019), ‘Blood sports and festivities in legislative provincial publications. Ordinances in Gelderland’s ‘plakkaatboek’ 1582-1699’, in Nieuwe Tijdingen 3 p. 121-136.
– Romein, C.A. (2020), ‘Jülich: local politics, regional concerns. Dutch Pamphlets and Assemblies in Cologne (1642-1651)’, in V. Soen, W. Thomas, B. De Ridder, S. Verreyken, Transregional Territories: Crossing Borders in the Early Modern Low Countries and Beyond (Turnhout: Brepols Publishers, 2020), pp. 131-151.
– C.A. Romein, “Fatherland Rhetoric and the ‘threat of absolutism’: Hesse-Cassel and the Reichskammergericht (1646-1655)” The Seventeenth Century 29:3 (2014), pp. 277-292.
– C.A. Romein, ‘Gulik: dynastieke belangen, oorlog en welvaart. De woordkeuze van de getrouwe patriot 1642-1652.’ Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 68 (2014), pp. 139-150.

Dataset:
– Romein, C.A.; Veldhoen, S.; de Gruijter, M. (2020), Digitised, searchable books of ordinances from the Low Countries.