Onderzoeksgroep Kennis- en Kunstpraktijken
Specialisatie Kritische tekstuitgaven en vertaaltechnisch onderzoek van middeleeuwse teksten
Contact aafke.van.oppenraay@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246820

Biografie

Aafke van Oppenraay studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde met Arabisch en middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1988 cum laude aan de UvA op een proefschrift over het eerste boek van Michael Scotus’ Arabisch-Latijnse vertaling van Aristoteles’ De generatione animalium. Van 1976 tot 1993 was zij als wetenschappelijk medewerker in dienst bij NWO.
Sinds 1994 is zij werkzaam bij het Huygens Instituut, waar zij de tekstkritische edities bezorgt van twee Arabisch-Latijnse vertalingen door Michael Scotus: de Libri de animalibus van Aristoteles, bestaande uit 19 boeken, en de Libri de animalibus van Avicenna, eveneens bestaande uit 19 boeken. De vertalingen van beide werken, die de algehele biologie en dierkunde behandelen, werden door Scotus vervaardigd in Spanje en Italië tussen ca. 1215 en 1230. Deze projecten worden uitgevoerd onder auspiciën van de Union Académique Internationale (UAI). Naast het bestuderen van de vertaaltechniek van Michael Scotus gaat haar belangstelling uit naar de ontwikkeling van de anatomische terminologie in de Middeleeuwen.