Nederlands | English

def voor twitter nwe banner

Projectomschrijving

Het doel van het project het Maritiem Portal van Nederland (maart 2016-maart 2019) is het ontwikkelen van een centrale website waar alle maritiem-historische organisaties/instellingen (musea, onderzoekers, verenigingen etc.) vindbaar en toegankelijk zijn ‒ met een op termijn geheel geïntegreerde toegang ‒ voor zowel het algemene, brede publiek als voor specifiek geïnteresseerden. Het informele nationale samenwerkingsverband op maritiem gebied, de Maritieme Koepel, nam in 2014 het initiatief voor de ontwikkeling van een centrale website: het Maritiem Portal van Nederland. Op 18 november 2016 is de website live gegaan (https://maritiemportal.nl/). Wie zoekt naar maritieme onderwerpen, evenementen of organisaties vindt op het portal de gewenste informatie. Nieuwe connecties tussen data worden zichtbaar en stimuleren nieuwe onderzoeksvragen. Onderzoek naar maritieme geschiedenis wordt zo gemakkelijker. De initiatiefnemers hebben bewust gekozen voor de naam Maritiem Portal, want het is de bedoeling dat de website echt een ‘toegangspoort’, portal, wordt op maritiem gebied. Het Maritiem Portal wordt in fasen geleidelijk opgebouwd, zodat verschillende onderdelen op diverse momenten kunnen worden toegevoegd.

Overzicht Deelnemers Maritiem Portal per 1 februari 2018

 1. Atlas of Mutual Heritage
 2. Corts Foundation, The
 3. Federatie Varend Erfgoed Nederland
 4. Fries Scheepvaartmuseum
 5. Fryske Akademy- KNAW
 6. Huygens ING – KNAW
 7. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
 8. Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’
 9. Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig
 10. Linschoten Vereeniging
 11. Marinemuseum
 12. Maritiem Museum Rotterdam
 13. Museum Kaap Skil
 14. Museum Vlaardingen
 15. Nationaal Baggermuseum
 16. Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
 17. Nederlands Instituut voor Militaire Historie
 18. Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis
 19. New Holland Foundation
 20. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 21. Samenwerkende Maritieme Fondsen (subsidie) (Vereeniging de Prins Hendrik Stichting, Het Admiraal van Kinsbergenfonds, Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst, Directie der Oostersche Handel en Rederijen, N.I.S.S.)
 22. Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
 23. Sonttolregisters Online
 24. Stichting behoud stoomschip Rotterdam
 25. Stichting Maritiem Historische Databank
 26. Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
 27. Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum (subsidie)
 28. ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
 29. Zeeuws maritiem muZEEum
 30. Zuiderzeemuseum

© Denkschets.nl

Deelproject Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (4 delen)

In elk deel wordt een duidelijk afgebakende periode uit de Nederlandse maritieme geschiedenis behandeld. Uitgangspunt is de ontwikkeling van de Nederlandse scheepvaart in en buiten Europa. De internationale context – de positie/ontwikkeling van de Nederlandse scheepvaart in de wereld – is eveneens van belang en zal waar nodig worden behandeld, maar de NMGN is geen comparatieve studie. Een ander belangrijk uitgangspunt is de ontwikkeling van goederenstromen via het water door de eeuwen heen, die in veel opzichten bepalend is geweest voor de ontwikkeling van scheepstypen, navigatiemiddelen en handelsnetwerken. Dat geldt niet alleen voor de binnenvaart en de koopvaardij binnen en buiten Europa, maar ook voor de visserij (regionale en internationale vishandel) en de marine als beveiliger van handelsroutes. Al die scheepvaartsectoren komen in de NMGN aan bod evenals de offshore in deel vier. De centrale vraag is: hoe heeft de Nederlandse scheepvaart zich – in brede zin – vanaf de twaalfde eeuw ontwikkeld in relatie tot het vervoer van goederen en mensen over het water?

Het ‘product’ die we opleveren in 2019 is de volledige, integrale, digitale tekst van de NMGN. Die tekst wordt in 2019 volledig ingebed in het Maritiem Portal. De redactie bestaat uit: Christiaan van Bochove – Henk Dessens – Anita van Dissel – Els van Eijck van Heslinga – Els Jacobs – Henk den Heijer – Wouter Heijveld – Peter Sigmond. Redactiesecretaris is Marja de Keuning.

Nieuws

Artikel in Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (pp. 62-63)

Toekomstige evenementen

16 maart 2018 symposium Maak maritieme geschiedenis zichtbaar: kennisuitwisseling tussen historici en conservatoren, bij RCE, Amersfoort

23 november 2018. Symposium. Titel nog niet bekend.

Contact
Marja de Keuning

Publicatie

 • Marja de Keuning, ‘Website. Het Maritiem Portal van Nederland https://maritiemportal.nl’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 35:2 (2016) 62-63.
 • Marja de Keuning, ‘Website Het Maritiem Portal: de kracht van samenwerken’, Verenigingsbladen Oudstudenten Maritiem Onderwijs (maart 2018) 20-21.

Social media

Twitter @MaritiemPortal

Facebook

Linkedin