Nederlands | English
 

Lancering Brieven en Correspondenten rond 1900

Op 25 november 2016 werd in het Trippenhuis te Amsterdam onder grote belangstelling het project Brieven en Correspondenten rond 1900 gepresenteerd. Deze online-brieveneditie was één van Huygens ING’s projecten onder leiding van Annemarie Kets. Centraal in de online-editie staat de correspondentie uit de netwerken van Albert Verwey en Willem Witsen, destijds twee sleutelfiguren in het culturele leven van Nederland. De lancering van het project maakte deel uit van een symposium ter gelegenheid van het afscheid van Annemarie Kets van Huygens ING. Vanaf 1984 tot haar pensionering (2014) was zij in verschillende functies (o.m. als senior-onderzoeker, hoofd van de afdeling Letterkunde en adjunct-directeur) aan (voorlopers van) het instituut verbonden.

_mg_0279_31159385500_o

Huygens ING directeur Lex Heerma van Voss opent het symposium (foto: Milo van de Pol)

De online-editie werd toepasselijk gelanceerd door dr. Gerlof Verwey en drs. Peter Paul Witsen, nazaten van Albert Verwey en Willem Witsen. Zij hielden beiden een toespraak waarin zij hun herinneringen over hun voorvaderen deelden. De lancering zelf was dat zij ieder een brief voorlazen die hun voorvaders aan elkaar gestuurd hadden, waarin ze hun bewondering voor elkaar uitten.

_mg_0303_31383764092_o

drs. Peter Paul Witsen (l.) en dr. Gerlof Verwey (r.) lanceren de online brieven editie (foto: Milo van de Pol)

Hierna volgden verscheidene lezingen, allereerst van de biograaf van Verwey, Madelon Keizer, die nader inging op de biografie en de bijzonderheden die ze binnen haar werkzaamheden tegenkwam. Dr. Mathijs Sanders plaatste Albert Verwey in de context van Europa en dr. Rob van de Schoor ging nader in op de plek van de twee sleutelfiguren binnen hun netwerk en op de vraag hoe belangrijk ze daadwerkelijk waren geweest. Dr. Leo Jansen besprak de technische ontwikkeling van het online editeren en hoe dat zichzelf altijd zal blijven vernieuwen. Tot slot lichtte Annemarie Kets het verloop van het project toe.

_mg_0403_31492485826_o

Prof. dr. Annemarie Kets sluit het symposium af (foto: Milo van de Pol)

Ook bedankte zij de vrijwilligers die haar in de loop der jaren hebben bij gestaan. Het symposium werd afgesloten met een feestelijke borrel waar collega’s en vrienden Annemarie Kets konden feliciteren en afscheid konden nemen.

_mg_0431_31492453806_o

Annemarie wordt door haar collega’s in het zonnetje gezet (foto: Milo van de Pol)

Ga hier naar de online-editie

Ga hier naar het blog Opgravingen, een blog dat bijgehouden werd in de laatste maanden voor de lancering van de online-editie.