Nederlands | English
 

Koning bezoekt het Humanities Cluster en het NIAS van de KNAW

Zijne Majesteit de Koning heeft op woensdag 29 augustus 2018 een bezoek gebracht aan vier onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Het werkbezoek begon bij het KNAW Humanities Cluster. Daar werd de koning welkom geheten door Wim van Saarloos, president van de KNAW en de directeuren van het cluster. Na een kort onderhoud wandelde de Koning met het gezelschap door het Spinhuis. Eeuwen geleden was dit een plek waar arme en bedelende vrouwen werden opgesloten om te naaien en spinnen. Tegenwoordig is het een moderne werkplek voor wetenschappers en ondersteunend personeel. De Koning sprak met Folgert Karsdorp (Meertens Instituut), Karina van Dalen-Oskam (Huygens ING), Richard Zijdeman (IISG), Elli Bleeker (R&D) en Gertjan Filarski (Digitale Infrastructuur) over respectievelijk de rapbot, the Riddle of Literary Quality, arbeidsmarktparticipatie in de VS, Text As a Graph (de vervanger van XML) en het belang van digitale infrastructuur voor het onderzoek.

Koning Willem-Alexander met Wim van Saarloos, president van de KNAW, de directeuren van het Humanities Cluster en het NIAS en de onderzoekers die een presentatie hielden. (c) Milette Raats

Koning Willem-Alexander met Wim van Saarloos, president van de KNAW, de directeuren van het Humanities Cluster en het NIAS en de onderzoekers die een presentatie hielden. (c) Milette Raats

Vervolgens bezocht Koning Willem-Alexander in het Oost-Indisch Huis het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences. Daar sprak hij met directeur Jan Willem Duyvendak en fellow Joep Leerssen. Professor Leerssen vertelde o.a. over hoe methoden uit de digital humanities een verschijnsel als nationalisme kunnen visualiseren.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, de stem en het geweten van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Zij is verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten. De Koning is beschermheer van de KNAW.