Nederlands | English
 

Gerrit Knaap

 • Prof. dr. Gerrit Knaap
 • Senior-onderzoeker
 • Afdeling Geschiedenis
 • Specialisatie: overzeese en koloniale geschiedenis
 • gerrit.knaap@huygens.knaw.nl
 • 020-2246905

Biografie

Prof. dr. Gerrit Knaap is senior-onderzoeker bij het Huygens ING en bekleedt de leerstoel overzeese en koloniale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Voorheen vervulde hij diverse functies op het gebied van onderzoek en onderwijs, onder meer bij de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit, de Universiteit Leiden en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde. Hij was medeoprichter/secretaris van de Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië en tevens initiator van het VOC-Kenniscentrum (www.voc-kenniscentrum.nl). Vanwege het Huygens ING is Gerrit Knaap bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. De leeropdracht is ‘Overzeese en koloniale geschiedenis’. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar de geschiedenis van Nederland in Azië en het Zuid-Atlantisch gebied, in het bijzonder in de koloniale tijd. Op dit grote terrein legt hij de nadruk op de interactie tussen Westerse en niet-Westerse personen en instellingen.

Onderzoeks- en andere projecten:

Nevenfuncties

 • Bijzonder Hoogleraar Overzeese en Koloniale Geschiedenis bij Universiteit Utrecht

Selectie publicaties

Monografieën

 • Oorlogen Overzee; Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa, 1595-1814, Amsterdam 2015. Militaire Geschiedenis van Nederland, deel 5. [in samenwerking met Henk den Heijer en Michiel de Jong, onder redactie van Thijs Brocades Zaalberg en Petra Groen]
 • Monsoon Traders; Ships, skippers and commodities in eighteenth-century Makassar (Leiden 2004). Verhandelingen KITLV 224. [met Heather Sutherland]
 • Kruidnagelen en Christenen; De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696 (Leiden 2004). Verhandelingen KITLV 212 [tweede herziene druk; eerste druk 1987: Verhandelingen KITLV 125]
 • Cephas, Yogyakarta; Photography in the service of the sultan (Leiden 1999). [met een bijdrage van Yudhi Soerjoatmodjo]
 • Shallow waters, rising tide; Shipping and trade in Java around 1775 (Leiden 1996). Verhandelingen KITLV 172.

Bronnenpublicaties, geredigeerde werken, inventarissen, atlassen en oratie

 • The Dutch East India Book. Zwolle 2017. W Books. [edited volume; in samenwerking met Ron Guleij, Paul Brood, Thomas Dresscher en Arjan Poelwijk; vertaling Floris van den Broecke en Thomas Dresscher]
 • Het Grote VOC Boek. Zwolle 2017. W Books. [edited volume; in samenwerking met Ron Guleij, Paul Brood, Thomas Dresscher en Arjan Poelwijk]
 • De ‘core business’ van de VOC; Markt, macht en mentaliteit vanuit overzees perspectief, Utrecht 2014. Oratie uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Overzeese en koloniale geschiedenis, Universiteit Utrecht
 • Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. Deel/Volume II: Java en Madoera/Java and Madura. Voorburg 2007. Asia Maior. [in samenwerking met medewerkers van Asia Maior]
 • De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie (Leiden 2002). Verhandelingen KITLV 197. [met Ger Teitler]
 • Inventaris collectie G.L. Tichelman (Leiden 1995).
 • Sedjarah Maluku; Molukse geschiedenis in Nederlandse bronnen (Amsterdam 1992). [met Wim Manuhutu en Henk Smeets]
 • Transport 1819-1940 (Amsterdam 1989). Deel 9 van Changing Economy in Indonesia; A selection of statistical source material from the early 19th century up to 1940.
 • In deze halve gevangenis; Dagboek van mr dr L.F. Jansen, Batavia/Djakarta 1942-45 (Franeker 1988).
 • Memories van Overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw (’s-Gravenhage 1987). Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie 62.

Digitale applicaties en publicaties

 • ‘Complaints lodged by the Inhabitants of Hunut on the Island of Ambon, 14 July 1695’,Harta Karun; Hidden treasures on Indonesian and Asian-European History from the VOC Archives in Jakarta, document 8, www.sejarah-nusantara.anri.go.id.
 • Boekhouder-Generaal Batavia. Het goederenvervoer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in de achttiende eeuwwww.bgb.huygens.knaw.nl [2013, samen met Judith Schooneveld-Oosterling en anderen]
 • The Dutch in the Caribbean World, C. 1670-C.1870www.dutch-caribbean.huygens.knaw.nl[2013, samen met Marijcke Schillings, Han Jordaan en Henk-Jan van Dapperen]

Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en bundels

 • ‘Semarang, a Colonial Provincial Capital and Port City in Java, c. 1775’, in: Ulbe Bosma and Anthony Webster (eds), Commodities, Ports and Asian Maritime Trade since 1750 (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2015), 79-94.
 • Islamic Resistance in the Dutch Colonial Empire’, in David Motadel (ed.), Islam and the European Empires (Oxford: Oxford University Press, 2014), 213-227. [The Past & Present Book Series]
 • ‘The Dutch Colonial Archival Legacy in an Age of Regime Change, c. 1790-c. 1810’, in Charles Jeurgens, Ton Kappelhof and Michael Karabinos (eds), Colonial Legacy in Southeast Asia; The Dutch Archives (‘s-Gravenhage, 2012), 97-110. Stichting Archief Publicaties, Jaarboek 11.
 • ‘Voor fijne specerijen en tegen de Iberische vijand; Gouverneur-generaal Gerard Reijnst in Indië, 1614-1615’, in J. Thomas Lindblad, Alicia Schrikker (eds), Het verre gezicht; Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika; Opstellen aangeboden aan prof.dr. Leonard Blussé (Franeker 2011), 22-34.
 • ‘Robbers and Traders; Papuan piracy in the seventeenth century’, in John Kleinen, Manon Osseweijer (eds), Pirates, ports and coasts in Asia; Historical and contemporary perspectives (Singapore/Leiden 2010), 147-177.
 • ‘Millenarianism in mountainous Central Java; The case of Pekalongan 1871’, Archipel; Ėtudes interdisciplinaires sur le monde insulindien 76 (2008), 37-64.
 • ‘Maritime trade in small-town Java around 1775; The cases of Tegal and Pekalongan’, in Peter Boomgaard, Dick Kooiman, Henk Schulte Nordholt (eds), Linking destinies; Trade, towns and kin in Asian history (Leiden 2008), 81-98. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 256.
 • ‘De Nederlandse aanwezigheid op Java en Madoera, 1596-1816/ The Dutch presence in Java and Madura, 1596-1816’, in Gerrit Knaap e.a., Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. Deel/Volume II: Java en Madoera/Java and Madura (Voorburg 2007), 11-21.
 • ‘All about money; Maritime trade in Makassar and West Java, around 1775’, Journal of the Economic and Social History of the Orient 49 (2006) nr 4, 482-508.
 • ‘Kasteel, stad en land; Het begin van het Nederlandse imperium in de Oost’, Leidschrift 21 (2006) nr 2, 17-30.
 • ‘Steamers, freighting contracts and dock-harbours; Reflections on the history of the Java Sea, 1830-1930’, Itinerario 30 (2006) nr 1, 39-58.
 • ‘The governor-general and the sultan; An attempt to restructure a divided Amboina in 1638’, Itinerario 29 (2005) nr 1, 79-100.
 • ‘De Ambonse eilanden tussen twee mogendheden; De VOC en Ternate, 1605-1656’, in Elsbeth-Locher-Scholten en Peter Rietbergen (eds), Hof en Handel; Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720 (Leiden 2004), 35-58. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde 223.
 • ‘Headhunting, carnage and armed peace in Amboina 1500-1700’, Journal of the Economic and Social History of the Orient 46 (2003), 165-192.
 • ‘Kora-kora en kruitdamp; De Verenigde Oost-Indische Compagnie in oorlog en vrede in Ambon’, in Gerrit Knaap en Ger Teitler (red.), De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie (Leiden 2002), 257-282. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 197.
 • ‘Manning the fleet; Skippers, crews and shipowners in eighteenth-century Makassar’, in: Edi Sedyawati, Susanto Zuhdi (eds), Arung samudra; Persembahan memperingati sembilan windu A.B. Lapian (Depok 2001), 83-104.
 • ‘Pants, skirts and pulpits; Women and gender in seventeenth-century Amboina’, in: B. Watson Andaya (ed.), Other pasts; Women, gender and history in early modern Southeast Asia (Honolulu 2000), 147-173.
 • ‘Lieden van fatsoen onder slaven en danseressen’, in H.A. Poeze (red.), Oosterse omzwervingen; Klassieke teksten over Indonesië uit Oost en West (Leiden 2000), 123-152.
 • ‘Shipping and trade in Java, c. 1775; A quantitative analysis’, Modern Asian Studies 33 (1999), 405-420.
 • ‘The demography of Ambon in the seventeenth century; Evidence from colonial proto-censuses’, Journal of Southeast Asian Studies 26 (1995), 227-241.
 • ‘Slavery and the Dutch in Southeast Asia’, in G. Oostindie (ed.), Fifty years later; Antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit (Leiden 1995), 193-206. KITLV Caribbean Series 15.
 • ‘One hundred fifty volumes of Bijdragen’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 150 (1994), 637-652.
 • ‘The Saniri Tiga Air (Seram); An account of its “discovery” and interpretation between about 1675 and 1950’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 149 (1993), 250-273.
 • ‘Crisis and failure; War and revolt in the Ambon Islands 1636-1637’, Cakalele. Maluku Research Journal 3 (1992), 1-26.
 • ‘Tjengkeh, kompeni, agama; Hoofdlijnen uit de geschiedenis van de Ambonse eilanden 1500-1800’, in G.J. Knaap, W. Manuhutu, H. Smeets (red.), Sedjarah Maluku. Molukse geschiedenis in Nederlandse bronnen (Amsterdam 1992), 9-31.
 • ”Waakt dat gij niet beneden den maatstaf van de tijden zijt”; Het moreel van de Europese burgers in Nederlands-Indië, december 1941-maart 1942’, in P. Groen, E. Touwen-Bouwsma (red.), Nederlands-Indië 1942. Illusie en ontgoocheling. (‘s-Gravenhage 1992), 33-55.
 • ‘Agricultural innovation processes and colonialism in insular Southeast Asia 1500-1800’, Journal of the Japan-Netherlands Institute 3 (1991), 223-243.
 • ‘A forgotten trade; Salt in Southeast Asia 1670-1813’ in R. Ptak, D. Rothermund (eds), Emporia, commodities and entrepreneurs in Asian maritime trade, c. 1400-1750 (Stuttgart 1991), 127-157. Beiträge zur Südasienforschung, Südasien-Institut Universität Heidelberg 141. [met Luc Nagtegaal]
 • ‘Inleidende opmerkingen over de geschiedenis van Indonesië tot circa 1870’, in P.J. Drooglever (ed), Indisch Intermezzo. Geschiedenis van de Nederlanders in Indonesië (Amsterdam 1991), 9-18.
 • ‘A City of migrants; Kota Ambon at the end of the seventeenth century’, Indonesia 51 (1991), 115-128.
 • ‘Beberapa aspek dalam obyek sejarah angkutan 1816-1942’, Masyarakat Indonesia 16 (1989), 1-17.
 • ‘Some observations on a thriving dancing party; The cultivation of and the competition for cloves in sixteenth and seventeenth century Ambon’, in Sartono Kartodirdjo (ed.), Papers of the Fourth Indonesian-Dutch History Conference, Yogyakarta 24-29 July 1983. Vol. I: Agrarian History (Yogyakarta 1986), 65-95.
 • ‘Coffee for cash; The Dutch East India Company and the expansion of coffee cultivation in Java, Ambon and Ceylon 1700-1730’, in J. van Goor (ed), Trading companies in Asia 1600-1830 (Utrecht 1986), 33-50.
 • ‘Europeans, Mestizos and slaves; The population of Colombo at the end of the seventeenth century’, Itinerario 5 (1981) nr 2, 84-101.